Otta risikerer å miste inntil 40 arbeidsplasser

Ansatte ved det distriktspsykiatriske senteret i Bredebygden ved Otta bekrefter at de har fått beskjed fra Sykehuset Innlandet om at senteret foreslås lagt ned.