Historien er kjent. Nasjonale krav til økt kvalitet i fødselsomsorgen kom i 2010, og ledet til en prosess der Sykehuset Innlandet etter hvert konkluderte med at en egen kvinneklinikk måtte etableres.

I god gjenge
Det skjedde i april i år. Nå er lokalene delvis bygget om og klinikken er etablert og i god gjenge ved sykehuset i Lillehammer. Onsdag klippet sykehusdirektør Morten Lang-Ree offisielt snora inn til en sykehusavdeling hvor avdelingssjef Stian Westad har fått alt han ønsker seg.

– Ja, dette er helt optimalt. Det har blitt slik vi drømte om. Vi har fått en klinikk hvor vi dekker hele fagfeltet og vi har etablert et eget overgrepsmottak og en forsterket barselavdeling.
– Den forsterkede barselavdelingen sikrer at fødende med spesielle utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser får et sømløst tilbud gjennom hele barseltida si, sier Stian Westad.

Han viser fram to nesten hjemmekoselige leiligheter i avdelingen. Her tilbys det opphold på inntil seks uker for fødende med spesielle behov.

Oppgradert utstyr
På Westads skryteliste står også en oppgradert utstyrspark. Nye ultralydapparater og nytt fødselsovervåkingsutstyr er på plass. Det samme gjelder et moderne simuleringsutstyr som gjør at ansatte kan trene på fødselssituasjoner.

Det viktigste med etableringen er likevel at Innlandet har fått en styrket fødselsomsorg, og at alle fødende skal være trygge for at det til enhver tid er tilgang på den beste fagkompetansen, sier han.

Navet i et stort hjul
– På hvilke måte vil de fødende merke forskjell fra tidligere?

– For de fleste vil ikke forskjellen være stor. Det som er nytt og vesentlig er tilstedeværelsen av fagpersonell døgnet rundt: at vi har en beredskap spesielt myntet på risikofødsler.
– Hittil har det vært slik at fødende med psykiske lidelser og rusproblemer har hatt en tendens til å falle mellom flere stoler. Nå blir vi navet i hjulet for dem. Det vil si at vi kan tilby dem lengre opphold og knytte til oss de fagpersonene som er nødvendig for å gi de fødende et meningsfylt og godt opphold, sier Westad.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Morten Lang–Ree gir uttrykk for at det er gjort en forbilledlig jobb med å etablere klinikken i Lillehammer.