Knappe to uker før 1500 sau skal på beite i Ringebufjellet, er det funnet ferske spor etter bjørn. Nå er fellingskvoten utvidet med tre bjørner.

Syklister oppdaget for en uke siden ferske bjørnespor på Resset i Fåvang. De gikk på nett, fant nummeret til Statens naturoppsyn (SNO) og varslet umiddelbart.

– De gjorde akkurat slik det skal gjøres, forteller Christen Bårdsløkken, rovviltkontakt i SNO.

Han tok bilder av bjørnespor både 29. mai i Fåvangfjellet og 30. mai på Breistulen i Ringebufjellet. Fellingstillatelse ble gitt 29. mai, jaktlaget har vært ute og lett, sett spor, men bjørnen ble ikke funnet innen fristen gikk ut 3. juni. Så nå er det ikke bjørnejakt før eventuell ny tillatelse gis.

– Det så ut som om bjørnen hadde gått sørover, sier Bårdsløkken.

Kan skyte tre bjørn

Rovviltnemnda i Oppland har vedtatt en tilleggskvote på tre bjørn. Den opprinnelige kvoten for betinget skadefelling fra 15. mai var på to bjørner. De to bjørnene ble, som GD har omtalt tidligere, felt 16. mai og 18. mai.

Les også: Bjørn skutt i Gausdal

Tiltaket anses nødvendig for å ta høyde for framtidige fellingsforsøk i beitesesongen. Kvoten gjelder for tidsrommet 1. juni i år til 15. februar neste år.

– Årsaken til at nemnda valgte å øke kvoten er at det har blitt noe mer aktivitet av bjørn enn først antatt da kvoten ble satt til to. Det er tross alt tre og en halv måned igjen av beitesesongen, sier Harald Klæbo, rovviltkonsulent hos Fylkesmannen i Oppland.

Aldri vært større kvote

Dersom ytterligere tre bjørner blir felt i Oppland i år, er det det høyeste antallet bjørner som er felt i året i fylket noensinne.

Les også: Ulv og bjørn felt samtidig

Bårdsløkken, som selv er sauebonde, og skal slippe cirka to hundre sau akkurat der bjørnesporene ble funnet, er glad for den økte kvoten.

– Cirka 1500 sauer skal slippes på beite i dette området om en fjortendagers tid. Det er klart vi kvier oss for å slippe dem nå. Det er ikke arti å slippe sauen rett i gapet på bjørnen. Ole Westad var blant dem som led store tap på grunn av bjørn i fjor. Han har ikke lyst å være den første som slipper sauen på beite i år, sier Bårdsløkken som sier at akkurat denne bjørnen kan være over alle hauger nå.

– Dette er et område bjørn tradisjonelt trekker gjennom, men vi håper jo å ta dem ut før de eventuelt begynner å drepe sau, sier han.

Les også: Bjørn drepte sau på innmark

Les også: Fullstendig stillhet om rovdyrpolitikken