Onsdag 29 og torsdag 30. november arrangerer Høgskolen i Innlandet Norges en konferanse innen fagfeltet miljøpsykologi. Ingeborg Olsdatter Busterud Flagstad, koordinator for konferansen, sier det er første gang det blir arrangert en konferanse innenfor dette feltet i Norge.

– Treffer en nerve

Flere kontroversielle temaer skal belyses i løpet av de to konferansedagene, og rundt 90 deltakere fra inn- og utland er påmeldt til arrangementet. Flagstad sier hun er svært glad for oppslutningen.

– Det viser at vi har truffet en nerve, sier Flagstad. Selv skal hun holde et innlegg om grønne organisasjoners betydning for miljøet.

Les også: Hun mener frykt for rovdyr er overdrevet – og skal forske på saken

Les også: – Studien om frykt for bjørn er ikke tulleforskning!

Les også: Forsker på barnebegrensning – av hensyn til miljøet

– Kårer miljøbedrift

Høgskolen i Innlandet tilbyr miljøpsykologi som en fordypning for mastergradsstudenter i psykologi. Studiet fokuserer spesielt på hvordan fysiske og virtuelle omgivelser virker inn på menneskers atferd og mentale funksjonsevner.

– Onsdag kveld skal vi kåre Norges mest miljøvennlige bedrift. Både forskere og miljøvernere sitter i juryen, sier Flagstad.