Holder fast på «Kvitskriuprestan»

«Prestan» eller «prestein», det er stridens kjerne i Sel. Lokalt er liten tvil om hva som er riktig, men Klagenemnda for stendsnavnsaker er av en annen oppfatning.

«Prestan» eller «prestein», det er stridens kjerne i Sel. Lokalt er liten tvil om hva som er riktig, men Klagenemnda for stendsnavnsaker er av en annen oppfatning. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

«Kvitskriuprestein» blir uforståelig for folk flest, mener Klagenemnda for stedsnavnsaker. Nå har de slått fast en gang for alle at det skal hete «Kvitskriuprestan».

DEL

SEL: Det får engasjerte sjeler i Sel til å bli røde i toppen. Nemndas vedtak er så fjernt fra lokal talemåte og ødeleggende for et lokalt kulturminne, at det er meningsløst. Høyre-representant i kommunestyre og formannskap i Sel, Kåre B. Hansen, har allerede sendt mail til Olemic Thommessen på Stortinget og bedt om hjelp.

- Jeg tenkte han skulle få bryne seg på denne. Dette er et stygt eksempel på at vi blir overkjørt av byråkrater og mister råderetten over området vårt. Hvor blir det av dialekten da? Hva vil den oppvoksende generasjon si? Fullstendig meningsløst, sier Hansen.

Balle Klorin

Ordfører Dag Erik Pryhn (Ap) har resignert i saken, oppgitt som han er. Det var Statens navnekonsulenter som startet det hele. Kommunen påklaget vedtaket og siden har det gått både vinter og vår, som ordføreren sier. Nå de så får endelig svar, er det nedslående.

- Jeg formulerte klagen i sin tid. Etter mitt syn er det ikke legitimt i Sel kommune å bruke «prestan», verken dialektisk eller historisk. Det blir som med mange stedsnavn i fjellheimen vår der det heter «høi». Jeg er ikke bekvem med det heller, sier Pryhn.

Uforståelig

Selv om han ut i fra saksutredningen ser at nemnda kunne hatt hjemmel for å gjøre om vedtaket, blir ikke saken fulgt opp fra Sel kommune sin side. I så fall må den opp på høyere politisk nivå eller til domstolene. Det er neppe en sak å bruke så mye ressurser på, gir han uttrykk for.

- Det blir litt sånn Balle Klorin og Supperådet dette, sier ordføreren, som har levert saksmappen til Kåre B. Hansen. Han får ta den videre.

Klagenemnda for stedsnavnsaker konkluderer med at «Kvitskriuprestei» i så stor grad avviker fra normal-ortografien (som er prestane/prestene) at det kan bli uforståelig for de fleste. De er imidlertid enige i at stedsnavn er viktige lokale kulturminner. Likevel er det ikke meningen å «gjengi alle lokale målførevarianter, men først og fremst legge vekt på de regionale målmerkene», heter det i vedtaket.

Artikkeltags