Gå til sidens hovedinnhold

De er pionerer i Norge

Artikkelen er over 5 år gammel

Sylvelin Foldøy og Monica Rønning er blant Norges første studenter med mastergrad i miljøpsykologi. Det får Terrassen nyte godt av.

Høgskolen i Lillehammer er eneste utdanningsinstitusjon i Norden som tilbyr mastergradsutdanning i miljøpsykologi.

I disse dager uteksamineres første kull på fem studenter.

Miljøpsykologi

– Hva er miljøpsykologi?

– Det handler om forholdet mellom menneskene og omgivelsene. Vi blir påvirket av miljøet, og miljøet påvirkes av oss, sier Rønning og Foldøy.

Miljøpsykologi handler om hva man kan gjøre med miljøet for at menneskene skal trives, være i stand til å lære, unngå stress osv. Det forteller noe om hvordan folk oppfatter miljøet rundt seg, og også hvordan ta vare på miljøet.

– Miljøpsykologi er i tiden. Blant annet er det aktuelt i forbindelse med «det grønne skiftet».

Renovasjon og grønn omstilling

I sin masteroppgave har Rønning tatt for seg kildesortering og sosiale normer. Hun har samarbeidet med Sirkula (tidligere Hias), og har utredet om folk kan påvirkes til kildesortering på andre måter enn ved informasjon, for eksempel ved forventninger.

Foldøy har kartlagt «grønn omstilling» ved ulike arbeidsplasser og hvilken holdning ledelse, kolleger og andre har til omstilling.

Terrassen og Bruparken

– Dere er engasjert i rehabiliteringen av Terrassen i Lillehammer?

– Det stemmer. Lillehammer kommune har engasjert Studio Oslo Landskapsarkitekter og Høgskolen i Lillehammer til å lage en mulighetsstudie for den framtidige bruken av Terrassen og Bruparken. Vi har i oppdrag å samle inn ønsker og synspunkter fra folket og anvende miljøpsykologi i forslagene til utforming. Hele byen skal høres, og vi har fått mange innspill.

Foldøy og Rønning har oppsøkt ulike miljøer og mottatt innspill fra interesserte og engasjerte.

– Vi hadde blant annet med en niende klasse fra Åretta til Terrassen or å få noen råd fra barn og unge.

Arbeidsmarked

– Blir det jobb av dette for dere i framtida?

– Det er mest store kommuner og store selskaper som prioriterer miljøpsykologi. Jeg har fått jobb i som reiserådgiver i Trondheim kommune for å påvirke folk til å gå og sykle samt benytte offentlig kommunikasjon, forteller Foldøy.

Rønning satser på en framtid som miljøpsykolog innen renovasjon og kildesortering i Oslo.