Det sa representanten Ole Berg (Ringsaklista) da kommunestyret i går kveld behandlet reguleringsplanen for Natrudstilen.

For hytteutbygging

Han understreket at han er veldig for reguleringsplanen som gjør at det kan bygges ytterligere 94 hytter i Natrudstilen, men at det planlegges å bygge et handelssenter ved innkjøringa til Natrudstilen, vil ikke Berg være med på.

Det var ordfører Anita Ihle Steen, Ap, som startet diskusjonen ved å kommenterte planene som diskuteres i fjellet. Det planlegges nytt handelssenter både ved krysset Sjusjøvegen-Nordsetervegen og ved oppkjøringen til Natrudstilen.

- Vi har lest mye om aktivitetene i området i den siste tiden. Vi har ryddige forslagsstillere som skal få en ryddig behandling, sa Steen, som likevel la til at det viser seg at når det etableres nye handelssentre utenfor sentrum, får det konsekvenser.

- Vi i Ringsaklista har etterlyst aktiv tettstedspolitikk i Ringsaker i flere år. Skal vi da begynne å lage et nytt tettsted, sa Ole Berg. Han viste til at i Mesnali har de hatt problemer med å få 50.000 kroner til forsamlingslokalet i bygda, mens det er brukt millioner i Brumunddalen.

- Jeg har vært på mange seminarer om tettsted, og alle steder har det blitt sagt at skal man ha et tettsted, må man legge nye aktiviteter dit, sa Berg.

Feil å flytte sentrum

- Hvis vi nå skulle begynne å flytte sentrum til Sjusjøen ned i skogen, vil det bli feil. Det er galt nok å flytte det ned på myra, sa Berg.

Han mener alle gode krefter må samarbeide om å få til et godt sentrum på Sjusjøen der det er i dag, slik at de klarer å ta vare på den merkevaren som er bygget opp gjennom mange år.

-Jeg mener ordføreren bør være tydeligere på dette, da disse planene kan føre til stor ressursbruk, sa Berg.

-Jeg mistenker at Berg ikke alltid legg godvilja til for å forstå når jeg sier noe, men jeg tror vi mener det samme, sa Steen i en kommentar til Berg.

Hun understreket at i en arealplanprosess skal alle behandles ryddig.

Når det gjaldt behandlingen av reguleringsplanen for Natrudstilen, som egentlig var på sakslista, var det ingen som hadde noe å si av kommunestyrerepresentantene. Det ble enstemmig vedtatt å regulere inn et tomteområde med 94 sjøleiertomter for bygging av fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Natrudstilen fem.


Les også politisk redaktør Hallvard Grotlis kommentar om utviklingen på Sjusjøen: Fjellsatsing på Sjusjøen