Treforedlingsindustrien samler kreftene i innlandet

En næringsklynge med sentrale tre-aktører skal løfte fra treindustrien i innlandet. Avtale ble inngått mandag.

En næringsklynge med sentrale tre-aktører skal løfte fra treindustrien i innlandet. Avtale ble inngått mandag. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Hunton, Moelven, Gausdal Bruvoll og Mjøsen skog blant flere har slått seg sammen for å løfte fram treindustrien.

DEL

Sentrale aktører i Innlandet har i dag signert en avtale der formålet er å utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.

Den nyetablerte klyngen kaller seg for Norwegian Wood Cluster og består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg.

Les også: Kraftsenter for mer bruk av tre

Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik. Bedriftenes ledere vil være representert i styringsgruppen for klyngen.

Styringsgruppeleder er Kristin Vitsø Bjørnstad, direktør for kommunikasjon og HR i Moelven. Hun sier at partene har inngått en forpliktende avtale.

- Vi skal gjennom et tettere samarbeid jobbe for å utvikle en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri. Innlandet skal bli best i verden på industriell bygging med tre, sier Bjørnstad.

- Vi har råstoffet, vi har industrien og vi har nærheten til markedet. Vi har også NTNU på Gjøvik som har som ambisjon å bli den ledende utdanningsinstitusjonen innen industrielt trebyggeri. Alt dette er et veldig bra utgangspunkt for vår satsning, sier hun.

Sentrale satsingsområder

Aktørene har pekt ut noen sentrale satsningsområder for samarbeidet.

Det er øke graden av industrialisering i hele verdikjeden, å øke innovasjonsevnen og øke kompetansen.

I tett samarbeid med fagmiljøet i Trondheim har NTNU i Gjøvik ambisjon om å bygge landets ledende fagmiljø innen industrialisert trebyggeri - i tett kopling til andre relevante og ledende fagmiljø nasjonalt og internasjonalt.

- NTNU vil først og fremst konsentrere seg om industri- og byggsiden av skog- og trenæringen. Andre fagmiljø - som f.eks. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - er spesialisert på det skogfaglige. Men kompetanse om tre som materiale kan knytte disse ulike fagmiljøene tettere sammen, påpeker Johnstad.

GD kommer tilbake med mer fra dagens lansering.

Artikkeltags