I 2007 – året før forbudet mot raketter med styrepinne trådte i kraft – ble det meldt inn 155 uhell med fyrverkeri på landsbasis. I 2015-2016 ble det rapporter om 54 uhell, og gjennomsnittet de siste sju årene ligger på 57 rapporterte uhell, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Strammet inn

Strengere regler, kortere salgstid og flere forbudssoner er noen av årsakene til at det blir færre og mindre alvorlige fyrverkeriskader.

I gjennomsnitt de siste sju årene har 83 prosent av de rapporterte uhellene medført personskader. For 2015-2016 lå dette noe høyere med 87 prosent (47 av 54 uhell). De siste sju årene har ingen personer omkommet som følge av fyrverkeriskader.

«I og med at det ble innført forbud mot bruk av pinneraketter i 2008, har vi god grunn til å anta at rapporteringen av uhell med raketter etter 2008 i hovedsak er uhell med effektbatteri», heter det i en rapport fra DSB.

Flest skader blant menn

Tallenes tale er helt klar når det gjelder hvem som blir skadd: Hele 66 prosent er nemlig menn, og bare 26 kvinner. I resten av skadetilfellene er ikke kjønn opplyst.