Til tonene fra Gardemusikken ble dronningens 80-årsdag markert med avdukingen av Den norske turistforeningens gave til dronningen: En skulptur av dronning Sonja selv der hun tar en ettertenksom hvil på en stein, mens hun er på tur.

Statuen er laget av skulptør Kirsten Kokkin. Statuen er på fem tonn, og steinen er hentet i Vassfaret.

– Vi er svært takknemlig og stolte over å ha en kongefamilie som bidrar så sterkt og fremragende til å løfte fram friluftsliv og idrett og med det formidle viktige verdier for vår fysiske og psykiske helse, sa styreleder Berit Kjøll i Turistforeningen.

Hun fremhevet hele kongefamiliens ulike interesser, men fremhevet spesielt dronningens engasjement i å ferdes i fjellet.

– Fjellturene har vært dronning Sonjas pustehull i en travel hverdag. Det er få nordmenn som har besøkt flere hytter og som har gått så mange merkede ruter som det vår dronning har gjort, sa Kjøll som kalte dronningen en foregangskvinne for nye generasjoner.