LILLEHAMMER: Det er den største aktøren som har utfordret handelsstanden i Lillehammer sentrum noen gang. Olav Thon vil, via sitt selskap Amfi Eiendom AS, bygge ca. 36.000 kvadratmeter hvorav 21.500 kvadratmeter skal være for næringsvirksomhet i Lillehammer Strandpark.

Lett varehandel ...

Utfordringen for sentrum blir stor, men konkret knyttet først og fremst til en utvidelse på 7.000 nye kvadratmeter for såkalt «lett varehandel», dvs. dagligvarer og vareslag som stort sett kan legges i en handlepose.

Da Strandtorget kjøpesenter åpnet dørene etter å ha utvidet med 7.000 kvadratmeter i november i fjor, ble julehandelen i Lillehammer sentrum alvorlig rammet.

... pluss større vareslag

I tillegg vil Amfi bygge 14.500 kvadratmeter nye næringsarealer for det som skal være en miks av handel med «tunge» vareslag (for eksempel møbler, hvitevarer og byggevarer) og dessuten tjenesteytende virksomhet.

Utbyggingsønsket stopper ikke der. Reguleringsforslaget og rammesøknaden som er sendt kommunen, opererer med 4.000 kvadratmeter til kontor og 3.000 kvadratmeter til boligformål Geir Skari har sagt til GD tidligere i år at han ser for seg 70-80 studentboliger i de øverste etasjene.

LES OGSÅ: Store planer for Strandparken

- Fotavtrykket på tomta er 9.000 kvadratmeter. Vi ønsker å bygge i fire etasjer, 36.000 kvadratmeter totalt inkludert parkeringshus, opplyser Geir Skari og Morten Ophus til GD.

I likhet med dagens kjøpesenter Strandtorget består også Strandparken av bygningsmasse fra Mesna Kartonfabriks tid. I noen år holdt Mesna Bruk til i lokalene før bedriften flyttet til Moelv.

Den sørligste delen av bygningsmassen er tenkt revet, mens den øvrige bygningsmassen skal inngå i utbyggingen.