Søknad om felling ble sendt av Gausdal kommune for fjorten dager siden da ei søye ble funnet drept av bjørn i Øvre Svatsum.

I går ble ei ny søye funnet tatt av bjørn i Bødal i Vestre Gausdal, og fylkesmannen har i dag gitt en muntlig bekreftelse på et ja til felling av én bjørn.

- Fylkesmannen fikk beskjed om et nytt kadaver i går kveld, og vi følte da at terskelen for å iverksette felling var tilstede, sier Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Det er totalt fem sauer som er tatt av bjørn i Gausdal. At fellingstilatelsen ble gitt muntlig er fordi jakt kan starte så raskt som mulig.

Etter 1. juni er det Fylkesmannen i Oppland som har fått tildelt fellingskvote fra Rovviltnemnda. Den er på fire dyr.

Fortvilt situasjon

Leif Arne Kvisberg, formann i Vestre Gausdal Sau og Geit og en av pådriverne bak søknaden, er usikker på om han er glad eller lettet.

- Ja, det er jo et lite lyspunkt i en fortvilt situasjon. Med så mye bjørn rundt oss så vet jeg ikke hvor mye det vil hjelpe å felle én bjørn.

Det er Gausdal kommunes jaktlag som skal jakte bjørnen, Kvisberg skal ikke være med.

- Nei, jeg har akkurat sluppet ut 600 sauer og skal være her å gjete sauen og se til at de har det bra.

Du er ikke redd, da?

- Nei, jeg er ikke redd. Men jeg tenker selvsagt på det. Det tror jeg alle gjør. Jeg vet det er mange i bygda som er er skeptiske til å gå på tur nå.

Fellingstilatelse gått ut

Sør-Fron og Ringebu har fått fellingstilatelse på en bjørn tidligere i sommer. Bjørnen ble ikke felt, og tilatelsen gikk ut 29. mai.