Beitesesongen i utmarka er i gang for fullt. Likeså jakta på bjørn som forsyner seg av sauen. Mandag foregår det bjørnejakt tre steder i Gudbrandsdalen.

I Gausdal har det siden torsdag vært jakt på bjørn etter at fire sauer først ble tatt i mai, og så en ny ble funnet 10. juni.

Lørdag kveld observerte en saueeier mye uro blant sauene i området. Det ledet til funn av et nytt kadaver som kunne være opp til en dag gammelt.

- Vi sporet ut fra det, men har ikke sett bjørnen noe, forteller fellingsleder Alfred Johansen i Gausdal.

Også i Ringebu ga Fylkesmannen tillatelse til skadefelling av bjørn etter at fire sauer ble drept og to lam skadd i området Brekkom/Vekkom rundt den 6. juni. Søndag ble det funnet tre nye sauer som var bjørnedrept innenfor Goppollen .

- Vi satte opp lytteposter. Men det har vært stille og rolig, sier fellingsleder Tore Kleven i Ringebu kommune.

De avventer nå nye ferske spor før det settes inn store ressurser i jakta. Fellingstillatelsen i Ringebu går ut onsdag.

- Ser noen bjørn eller ferske spor av bjørnen i Ringebu, kan de ringe vakttelefonen vår på 92 48 87 70, sier Kleven.

I Skåbu i Nord-Fron kan det jaktes bjørn til og med tirsdag. Der tok bjørnen fem sauer 4. og 5. juni . I tillegg ble det funnet to kadaver og 15 morløse lam.

I Ringsaker ble to bjørner observert med få minutters mellomrom før helga. Det er ikke rapportert om noen skader fra dette området siste dager.