Onsdag morgen ble livet til en hannjerv avsluttet i Vuludalen i Sør-Fron. Det er nært grensa til Hedmark.

Det er Fylkesmannen som melder dette på sine hjemmesider. I tillegg kan Miljødirektoratet fortelle at det ble skutt to jerv, en hann og en hunn, i Tynset onsdag.

Miljødirektoratet vedtok for få dager siden felling av én jerv i Ringebu, Nord- og Sør-Fron på østsiden av E6 primært utenfor jerveprioritert sone. Fellingen skulle gjøres av Statens Naturoppsyn innen fredag.