Sysselsettingstilbudet for rusmisbrukere i Lillehammer kan bli nedlagt. Politikerne vil ikke prioritere penger til tiltaket.

Mange Lillehammer-politikere har snakket varmt om Frelsesarmeens lavterskeltilbud for rusmisbrukere. Men da formannskapet drøftet en avtale om å overta den framtidige driften ble konklusjonen at dette bør staten betale.

«Formannskapet ønsker ikke å forplikte Lillehammer kommune økonomisk i dag slik det er skissert fra Frelsesarmeen», heter det i notatet fra møtet.

Les også: - Noen blir stående på bar bakke

Kan bli nedlagt

Dermed går det mot nedleggelse av Jobben, som daglig gir 10-12 personer tilknyttet byens rusmiljø et sysselsettings- og omsorgstilbud.

I Frelsesarmeen er skuffelsen stor.

- Vi føler at vi ble invitert til Lillehammer. Nå sier kommunen «nei takk» og skyver ansvaret over på staten og NAV.

Regionleder Frode Woldsund i Frelsesarmeens rusomsorg beklager at politikerne ikke ønsker å bidra. Om det er mulig å få statlige midler til videre drift er høyst usikkert.

- Vi må ta en beslutning innen 1. april. Det ser mørkt ut.

Frelsesarmeen

Jobben ble etablert i 2007, og fram til nå er det Frelsesarmeen sentralt som har stått for driften. Forutsetningen har hele tiden vært at kommunen og eventuelle andre bidragsytere skal overta det økonomiske ansvaret for prosjektet, som har en årlig kostnadsramme på rundt 2,6 millioner kroner.

Avtalen som ble lagt fram for formannskapet gikk ut på at Frelsesarmeen gradvis skulle trappe ned sitt bidrag, og at kommunen og NAV tok over alt fra 2012. NAV Lillehammer var innstilt på å bidra med 390.000 kroner årlig.

For Frelsesarmeen er det uaktuelt å legge mer penger i potten nå.