Økt fare for flom og jordskred i Sør-Norge

NVE melder om økt skredfare. Bildet er fra jordskred under flommen i Kvam i 2013.

NVE melder om økt skredfare. Bildet er fra jordskred under flommen i Kvam i 2013. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Det er økt fare for flom og jordskred på Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag tirsdag og onsdag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om fare på gult varselnivå – en utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Smeltende snø kan føre til lokale oversvømmelser og økende vannføring. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli berørt, ifølge NVE.

- Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, 15-25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet (under 300-400 moh). Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt, skriver NVE på sin nettside.

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og leveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveger og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Holde vannevger og avløpsrør fri for is, snø og sedimenter, søppel. kvist og løv, oppfordrer NVE.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken