– Det fremgår av beslutningsdokumentet for FMR (Fagmilitært råd) som ble sluttbehandlet på forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens ledergruppemøte (LGM) mandag og tirsdag i forrige uke, skriver journalist Kjetil Stormark på nettstedet adrimer.no

– I stedet vil det bli opprettet en ny avdeling med navnet Forsvarets samband (FSMB), mens en rekke fellesoppgaver blir fordelt mellom de gjenværende forsvarsgreinene og Forsvarsstaben i Oslo. Etterretningstjenesten tar også over en del av oppgavene som Cyberforsvaret har i dag, heter det videre i artikkelen.

Hvilke følger eventuell nedlegging vil få for Jørstadmoen leir, er uviss, ifølge kommunikasjonssjef Knut Grandhagen.

– Bakgrunnen for det Stormark skriver er at Forsvarssjefen er rede til å snu på alle steiner. Å legge ned Cyberforsvaret er ett av mange forslag. Det kom opp i forberedelsene til ett av beslutningsmøtene til Forsvarssjefen. Mye er ennå uavklart. 1. oktober skal forsvarssjefen fatte sin beslutning. Å snakke om hvilke følger det vil ha for Jørstadmoen, blir bare spekulasjoner

– Cyberforsvaret ble opprettet høsten 2012. Hvorfor foreslås det nedlagt?

– Alt grunnes i å finne balansen mellom ressursene og oppgavene forsvaret har og står overfor.

– Om forsvarsbudsjettet, altså?

– Ja, de midlene forsvaret har til rådighet. Bruke dem på en best og mest fornuftig måte. Det som besluttes 1. oktober blir del av en langtidsplan som regjering og storting skal beslutte. Langtidsplanen kommer ventelig opp i Stortinget i juni neste år, sier Grandhagen.

INNI SAK: Lillehammerdagene (5 linjer)