FÅBERG: Ap har lagt fram sin omfattende landbrukspolitisk plattform i 25 punkter. På garden hos sauebonde Magne Gutsveen får stortingsrepresentant Rigmor Aasrud beskjed om at rovdyrforvaltningen er det første politikerne må rydde opp i.

Gutsveen har 70 vinterfora dyr. Selv om han har vært heldig med rovdyrskadene det siste året, omtaler han forvaltningen som et eneste stort kaos. Han tror beitesesongen for mange sauebønder blir like ille som i fjor.

– Ja dette må det ryddes opp i, sier Aasrud.

Lederen i Oppland Bonde- og småbrukarlag, Terje Holen, minner imidlertid om at heller ikke de rødgrønne klarte å håndtere rovdyrpolitikken i løpet av sine åtte år i regjering.

– Skal vi øke produksjonen av mat på norske ressurser, kan vi ikke fylle utmarka med rovdyr, sier han.

Les også: – Interessant fra Ap

Les også: Vil øke matproduksjonen

Økt produksjon

Karene får hvert sitt eksemplar av Aps dokument der økt matproduksjon på norske ressurser og flertall for en forutsigbar landbrukspolitikk er målet.

– Vi lurer på hva slags landbrukspolitikk som vil komme fra regjeringen. Det har vært mange prøveballonger og i næringen er det veldig stor usikkerhet, sier Aasrud.Hun tror at Ap har en landbrukspolitikk som kan samle flertall og gi mer forutsigbare hovedlinjer.

Må etterleves

– Det som står på papiret er positivt. Men all erfaring tilsier at det er en veg å gå fra papir til praktisk politikk. Derfor må Ap nå etterlever det de selv har skrevet, sier Holen og feller dommen over plattformen.

– Noe nytt?

– Jeg ser noen endringer i forhold til da Ap satt i regjering. Det legges mer vekt på økt matproduksjon og økt sjølforsyning. De vil også beholde importvern og markedsregulering og videreføre kanaliseringspolitikken. Skal vi øke den norske matproduksjonen må vi bruke arealene der de ligger, sier Holen.

– Det er et positivt innhold i dokumentet. De vil oss vel og det er en viktig støtte. Så får vi se hva som blir mulig å gjennomføre, sier Gutsveen.

Aasrud sier plattformen i hovedsak er en videreføring av politikken fra den rødgrønne regjeringen, men at Ap er tydeligere på at det også skal skje noen endringer blant annet på priskontroll og om melkekvoter for samdrifter.

– Men det betyr ikke å skrote ordningene og innføre frislepp, sier hun.

Forhandlingene

Fredag kommer bøndenes krav i jordbruksforhandlingene. Hovedmålet er økt produksjon over hele landet.

– Vi frykter mest liberalismen som regjeringspartiene er tilhengere av. At landbruket helt og fullt blir prisgitt markedet, sier Holen.

Blir det brudd skal Ap vurdere hvordan de skal forholde seg i Stortinget.

– Vi kan ikke bare se på at Frp kutter mange milliarder slik de tidligere har foreslått. Samtidig kan det ikke være slik at brudd i forhandlingene automatisk resulterer i at Stortinget gir mer penger, sier Aasrud.