Her ligger gravsteinene i en haug: – Det kan skje at en stein ligger fremme med navn, det synes ikke folk noe om.

På Nordre Gravlund kirkegård i Lillehammer ligger gamle gravsteiner i en haug utenfor steingjerdet til kirkegården. Gravsteinene er godt synlige når man følger veien langs togskinnene  til kirkegården. Det blir folk støtt av.