Skrapet til treverket: Slik har du aldri sett korskirka fra 1727

Malermesteren anslo tusen timeverk for å skrape vekk de gamle lagene med maling på den store kirka. Det skulle vise seg å holde stikk!