Kjempet i fem år og vant

Ole Johan Arnestad med dattera Line etter at en vellykket nyredonasjon fra datter til far i 2006. Nå har Eidsivating lagmannsrett avgjort at han skal ha erstatning. Den kan bli svært høy, ifølge Advokat Thorsteinn Skansbo.

Ole Johan Arnestad med dattera Line etter at en vellykket nyredonasjon fra datter til far i 2006. Nå har Eidsivating lagmannsrett avgjort at han skal ha erstatning. Den kan bli svært høy, ifølge Advokat Thorsteinn Skansbo. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

Ole Johan Arnestad, tidligere kjent skihopper, gikk til en lege i Lillehammer med det som var en begynnende blodforgiftning. Legen sa det var influensa. Konsekvensen ble katastrofal: amputasjon av begge beina og hjerneskade. Nå får han erstatning.

DEL

I 2006 kunne GD fortelle historien om Ole Johan Arnestad som ble akutt syk i 2005 og oppsøkte lege i Lillehammer.

Han hadde 40,3 i feber og fikk tabletter mot influensa. To døgn senere ble han i all hast innlagt på sykehuset. Han hadde fått pnenmokokker, ble det etter hvert fastslått. Resultatet etter dødsbakteriens herjinger i kroppen hans var blodforgiftning, krakilske bakterier og hjernehinnebetennelse.

Datteren Line Arnestad reddet livet hans da hun ga ham sin egen nyre. I dag har faren amputert begge beina nedenfor knærne, amputert åtte av ti fingrer, mistet godt som all hørsel og har et liv i rullestol. Han kan så vidt gå på kunstige bein.

- Jeg er bitter for det som skjedde. Det kunne vært unngått, sa Arnestad til GD i 2006.

Nå har Arnestad vunnet kampen mot Norsk pasientskadeerstatning i Eidsivating lagmannsrett, skriver VG Nett.

- Det vært en veldig hard kamp. Han var så glad at han gråt da vi fortalte ham av vi hadde vunnet. Selv om han aldri får igjen livet sitt, føler han seg litt mer menneske, sier datteren Line Arnestad til VG.

I november 2005 meldte Arnestad krav til Norsk Pasientskadeerstatning, men kravet ble avslått fordi de mente at legens håndtering av pasienten var i samsvar med «alminnelige medisinske retningslinjer». Avslaget ble påklaget Pasientskadenemnda, som valgte å støtte Norsk Pasientskadeerstatnings avslag.

I mai 2009 reiste Arnestad sak mot nemnda, men i oktober samme år ble de frifunnet i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Saken ble da anket til Eidsivating lagmannsrett, hvor Arnestad fikk medhold fra samtlige tre dommere.

- I dommen konkluderer lagmannsretten med at det foreligger svikt i den helsehjelpen Arnestad fikk, fordi legen burde ha oppdaget at han hadde pneumokokkinfeksjon. Samtlige tre dommerne er enige om at han har krav på erstatning, men på ulikt grunnlag, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som har bistått Arnestad.

Mens to av dommerne mener at Arnestad ble feilbehandlet, mener den tredje dommeren at det ikke foreligger feilbehandling, men at skaden likevel er så stor at Arnestad har krav på erstatning etter rimelighetsregelen.

- Det at lagmannsretten også gir medhold i kravet etter rimelighetsregelen er spesielt gledelig. Her har Pasientskadenemnda med hud og hår kjempet mot pasientens interesse og lovgivers vilje. I forhold til dette spørsmålet er denne dommen prinsipielt viktig for norske pasienters rettigheter, sier advokaten.

- Erstatningsbeløpet vil være betydelig

Ifølge Skansbo er det ikke bestemt hvor høyt det økonomiske kravet blir.

- Men ut ifra at han har fått store skader, og i tillegg har måttet flytte fra huset sitt og inn i en leilighet på grunn av dette, er det relativt klart at erstatningsbeløpet vil være betydelig, sier Skansbo til VG.

Artikkeltags