Kjøretøymuseet flyttes til Vegmuseet

FÅR kjøretøymuseet til vegmuseet: Det er en ualminnelig spennende del av norsk industrihistorie som nå skal formidles på Norsk vegmuseum, sier direktør Geir Atle           Stormbringer, som får Norsk kjøretøyhistorisk museum under sine vinger. Han gleder seg over gjennombruddet i departementet, og håper å kunne åpne dørene for det nye museet ved juletider i 2015.

FÅR kjøretøymuseet til vegmuseet: Det er en ualminnelig spennende del av norsk industrihistorie som nå skal formidles på Norsk vegmuseum, sier direktør Geir Atle Stormbringer, som får Norsk kjøretøyhistorisk museum under sine vinger. Han gleder seg over gjennombruddet i departementet, og håper å kunne åpne dørene for det nye museet ved juletider i 2015. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

For nær 50 mill. kroner skal Norsk kjøretøyhistorisk museum flyttes og moderniseres.

DEL

Direktør på Vegmuseet, Geir Atle Stormbringer, er hoppende glad over at det endelig har løsnet.

– Ja, dette er en stor dag for oss. Vi har ventet lenge. Det er god grunn til å rope et rungende hurra, sier direktøren ved Norsk vegmuseum (NVM)

I går ga fylkesutvalget uttrykk for at de vil bidra til spleiselaget sammen med Samferdselsdepartementet. Dermed kan flyttingen av den unike kjøretøysamlingen bli en realitet.

Ti års stillstand

– Ja visst. Vi er positive og vi er med. Detaljene vet vi ikke før vi har lagt budsjett og handlingsprogram for neste år, sier fylkeskonservator Kjell Marius Mathiesen til GD.

Det betyr at over ti års stillstand i arbeidet med samlingen er over, og at planleggingen av det nye museet vil starte omgående. Byggestart er stipulert til 2014, ferdigstillelse ved juletider i 2015.

Til sin rett

– Det store er at nå kan denne delen av norsk kulturarv bli skikkelig ivaretatt. Ildsjelene bak Norsk kjøretøyhistorisk museum (NKM) har gjort en fantastisk jobb med samlingen.

– Nå vil den virkelig komme til sin rett i et nytt, moderne museumsbygg hvor vi følger høye faglige standarder og hvor vi jobber i et evighetsperspektiv. Det er en ualminnelig spennende del av norsk industrihistorie som skal formidles. Ingen andre tekniske nyvinninger har hatt større innflytelse på samfunnsutviklingen vår enn bilen, sier Stormbringer.

Alliansepartner

NKM har til de grader falt mellom to stoler hittil. I departementene har en nærmest vært handlingslammet i forhold til å finne løsninger. Det skyldes at museet har plassert seg i skjæringspunktet mellom kultur og samferdsel. Og der har de ligget helt stille inntil det lyktes å få bevegelse i saken på slutten av fjoråret.

I siste halvdel av april kom Samferdselsdepartementet med en forespørsel til Oppland fylkeskommune. Spørsmålet var om de ville opprettholde driftstilskuddet på 1,1 million kroner etter flyttingen. Videre om de kunne bidra noe til delfinansiering av nyanlegget. Det har fylkeskommunen sagt ja til.

Framdriftsplan

Statens vegvesen har selv laget rammeverk og framdriftsplan for den løsningen departementet legger til grunn.

Planen er å bygge en ny fløy ved Vegmuseet til 40 millioner kroner med byggetid på ca. 18 måneder. Under forutsetning av at den nye kjøretøyhistoriske utstillingen blir ferdig planlagt og prosjektert i byggeperioden, kan produksjonsfasen i utstillingsarbeidet starte umiddelbart etter at bygget står ferdig. Etableringen av den nye utstillingen vil koste ca. 9 millioner kroner, og museet skal ha to nye konservatorstillinger. Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer sier dette framfor alt er en god og rimelig løsning.

– Infrastrukturen ligger der, det gjør at museet kan realiseres for en brøkdel av hva det ville kostet å etablere et helt nytt museum. Dessuten bidrar etableringen til å styrke Hunderfossen Familiepark og all annen aktivitet området, sier han.

Artikkeltags