«Jeg har kjørt langtransport i mange år, og av og til, når lastebilen «slipper», så tar nervene meg», forklarte en lastebilsjåfør fra norddalen i retten.

Han ble i november i fjor stoppet av politiet på E6 ved Otta trafikkstasjon i Sel. En time etter han ble stoppet ble alkoholkonsentrasjonen i blodet målt til 2,7 i promille. «Den dagen kom jeg opp i Gausdal ved Segalstad, og da «slapp» bilen, og jeg fikk nerver. Jeg gikk derfor og kjøpte øl,» forklarte mannen som ikke husket hvor mye han drakk den dagen. Mannen ble i slutten av januar i Nord-Gudbrandsdal tingrett dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, en bot på 30.000 kroner. Han er fratatt retten til å kjøre motorvogn for en periode på tre år.

Lastebileierforbundet: – Konsekvensene kan bli store

122 anmeldelser

I 2013 registrerte Gudbrandsdal politidistrikt 122 anmeldelser på kjøring i påvirket tilstand.

– Det er en knapp økning fra fjoråret, hvor det ble registrert 113 anmeldelser på kjøring i påvirket tilstand, opplyser sjef for påtaleenheten Olav Sørby. UP-politiet i region øst, som dekker Romerike, Hedmark, Vestoppland og Gudbrandsdalen, opplyser at antallet tatt for ruspåvirket kjøring på landsbasis har økt de siste årene. Fra 2011 til 2012 var økningen på hele 30 prosent, mens fra 2012 til i fjor var økningen på 5 prosent.

– Vi tok 114 ruspåvirkede førere i fjor, og det var like mange som året før. Men vi hadde to mindre årsverk ute i fjor, og noen færre patruljer i distriktet, sier distriktsleder Tor Magne Kalland i UP. Han påpeker at utviklingen er alvorlig.

– Flere kjører ruspåvirket, og det er skremmende i seg selv. Tendensen er negativ med tanke på antall førere som er villig til å ta en risiko.

Alkohol, narkotika og blanding

Dommen mot lastebilsjåføren er én av tre rettavgjørelser for kjøring i påvirket tilstand, avsagt i Nord-Gudbrandsdal tingrett de to siste ukene. Og de dekker hele spekteret: En mann kjørte påvirket av alkohol og hasj med flere i bilen, en annen mann er siktet for å ha kjørt med en blanding av amfetamin og metamfetamin i blodet. Det siste eksemplet var et rettsmøte om førerkortbeslag, mens den første endte med 21 dagers fengsel og en bot på 10.000 kroner.

I dommen mot lastebilsjåføren ble det i skjerpende retning vist til at mannen hadde foretatt kjøringen over en meget lang strekning på E6 med høy promille. Han erkjente å ha kjørt i fylla, men påpekte i retten:«Jeg kan kjøre på hvitstripa selv om jeg har drukket.»

– Tre typer påvirkede sjåfører

2,7 i promille regnes som svært høyt. Når en person passerer to-tallet regner man at kroppen viser tydelige forgiftningssymptomer og nedsatt selvkontroll. Leder av ulykkesanalysegruppa i Statens vegvesen region øst, Magnus Larsson, forteller om de som kjører alkoholpåvirket:

– Du har de som kjører etter en «bløt» kveld. De som kjører på eller etter en fest, ofte er det flere i bilen. Og alkoholikere som drikker døgnet rundt. Larsson påpeker også at alkohol stadig oftere får selskap av andre rusmidler som medisiner og narkotika.

– Det speiler utviklingen i samfunnet for øvrig. I samme periode som dommene vist til her ble avsagt i Nord-Gudbrandsdal tingrett, ble det avsagt en dom for kjøring i påvirket tilstand i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Men dette kan neppe tas som et tegn på forskjeller mellom land og by.

– Det drikkes omtrent like mye, og tas like dårlige avgjørelser, i hele landet. Jeg tror oppdagelsesrisikoen kan være større på bygdene, og dermed kan politiet bli mer effektive der, spekulerer Larsson.