Knipser snittfarten din

Før sommerferien vil det bli etablert gjennomsnittsmåling på E6. Mest sannsynlig på strekningen Vingnes-Vingrom.

Før sommerferien vil det bli etablert gjennomsnittsmåling på E6. Mest sannsynlig på strekningen Vingnes-Vingrom. Foto:

Artikkelen er over 10 år gammel

For første gang i Norge! På E6 i Gudbrandsdalen.

DEL

Samferdselsministeren har bestemt at det skal etableres gjennomsnittsmåling av farten på E6 i Gudbrandsdalen.

Distriktssjef Kjell Seim i Statens vegvesen Gudbrandsdal har ikke fått endelig klarsignal for hvilken strekning som skal få fotobokser med gjennomsnittsmåling (streknings-ATK, automatisk trafikkontroll). Den mest sannsynlige strekningen blir mellom Vingrom og Vingnes sør for Lillehammer.

Hva mener du om det? Si din mening nederst i artikkelen!

Dovrefjell aktuell

Seim utelukker heller ikke at det kan bli to ATK-strekninger på E6 i distriktet..

- Og da snakker vi i så fall om E6 over Dovrefjell i tillegg. Den vil eventuelt bli etablert til høsten, sier Seim.

Seim har allerede fått penger til å etablere streknings-ATK, men avventer det endelige vedtaket om hvor det skal skje fra Vegdirektoratet.

Før sommerferien

- Det er i hvert fall meningen at en slik gjennomsnittsmåling skal etableres før sommerferien, forteller Seim.

- Hvorfor er det aktuelt med streknings-ATK på strekningen Vingrom-Vingnes?

- Fordi dette er en oversiktlig strekning med relativt høy fart. Tidligere har det vært mange ulykker på strekningen. Ved hjelp av streknings-ATK håper vi å få bukt med både ulykker og fart. Vi håper ellers at en slik gjennomsnittsmåling mellom to fotobokser skal påvirke bilkjørere til å begrense farten på resten av E6, sier Seim.

Krafttak mot ulykker

Da samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) presenterte Nasjonal transportplan for den neste tiårsperioden fredag 13. mars, lovet hun å sette i verk et krafttak mot trafikkulykker.

- Tallet på drepte og hardt skadde i trafikken skal reduseres kraftig innen 2020. Det skal bygges 230 kilometer firefeltsveg og 750 kilometer midtrekkverk og bredt midtfelt. Dette er blant tiltakene for å få ned tallet på møte-og utforkjøringsulykker, sa samferdselsministeren på pressekonferansen.

Hun sa også at det vil bli en egen strategi rettet mot ungdomsulykker, strengere prikkbelastning av fører med prøvetid. Hun vil også ha en styrking av føreropplæringa, samt strekningsvis automatisk trafikkontroll på spesielt ulykkesrammede veger. Deriblant E6 i Gudbrandsdalen.

30-40 prosent færre skader

I tillegg til E6 i Gudbrandsdalen vil E18 i Telemark, riksveg 7 i Hallingdal og riksveg 3 i Østerdalen bli utstyrt med streknings-ATK. Dette skal ifølge Navarsete skje i 2009. Det vil også bli vurdert andre strekninger ut fra fastsatte kriterier for etablering av streknings-ATK.

I Nasjonal transportplan 2010-2019 står det skrevet at gjennomføring av streknings-ATK vil føre til at antall drepte og hardt skadde vil kunne reduseres med så mye som 30-40 prosent på de strekningene det gjelder. Dette er basert på erfaringer fra andre land der gjennomsnittsmålinger allerede er etablert.

Digitalt fotoutstyr

Når det gjelder Automatisk trafikkontroll (ATK) eller fotobokser, så vil Samferdselsdepartementet fullføre arbeidet med å installere digitalt fotoutstyr ved samtlige ATK-punkt (fotobokser). De vil også vurdere tiltak for mer effektiv behandling av ATK-sakene.

Artikkeltags