De kan utgjøre forskjellen på et liv i fengsel på ubestemt tid og et opphold på institusjon

Av

I dag fortsetter utspørringen av den tiltalte 17-åringen i retten. To psykiatrisk sakkyndige, Terje Tørrissen og Aleksander Rønningsdalen Flaata, sitter foran dommerbordet.