Aktor la ned påstand om forvaring for drapstiltalt 17-åring i tolv år

Statsadvokat Jo Christian Jordet - aktor i rettssaken som omhandler drapet på Vinstra.

Statsadvokat Jo Christian Jordet - aktor i rettssaken som omhandler drapet på Vinstra. Foto:

Aktor, statsadvokaten Jo Christian Jordet, mener 17-åringen er strafferettslig tilregnelig og ber om at han blir satt i forvaring i tolv år med en minstetid på åtte år.

DEL

– Bevisførselen har gjort at påtalemyndigheten mener at tilregnelighet er bevist. Dette tok vi uttrykkelig forbehold om i tiltalebeslutningen og det er konferert med riksadvokaten, sa Jordet da siste rettsdag i Nord-Gudbrandsdal tingrett startet fredag morgen.

Påtalemyndigheten mener drapet var godt planlagt og at han hadde sett seg ut et offer som var den 16 år gamle jenta som ble drept.

I prosedyren kom statsadvokaten med påstand om forvaring i tolv år med en minstetid på åtte år.

Les også: De har studert tiltalte over lengre tid: – En svært vanskelig sak

Skyldevne

Den tiltalte har erkjent de faktiske handlingene, som heller ikke bestrides av verken påtalemyndighet eller tiltaltes forsvarer. Rettssaken har i stor grad handlet om den tiltalte er strafferettslig tilregnelig – om han har skyldevne for det han har gjort.

Påtalemyndigheten sa i tiltalen som var datert 4. juni 2019, at de på det tidspunkt, ikke fant grunnlag for at tiltalte kunne dømmes til ordinær straff, men at tiltalte burde bli overført til psykisk tvungent helsevern.

I tiltalen tok statsadvokat Jo Christian Jordet uttrykkelig forbehold om at han likevel kunne nedlegge påstand om fengselsstraff eller forvaring. På rettssakens siste dag i Nord-Gudbrandsdal tingrett varslet statsadvokaten at han ville legge ned påstand om forvaring for den drapstiltalte 17-åringen.

Kan få forvaring

Forvaring brukes i alvorlige saker der retten ser det er en særlig fare for gjentakelse av alvorlig straffbar handling. Dømmes tiltalte til forvaring konkretiseres det ikke hvor lenge den dømte skal sitte inne, men det fastsettes en minstetid og en maksimaltid. Maksimaltiden kan ved utløpet forlenges av retten og maksimaltiden kan derfor bli svært lang.

Tvungent helsevern

Hvis den tiltalte blir dømt til tvungent psykisk helsevern, vil det ikke være helsevesenet alene som vurderer hans tilstand etter endt behandling. Påtalemyndigheten skal orienteres om avsluttet helsevern og kan klage inn for retten hvis de mener den dømte ikke bør slippes fri.

Bistandsadvokatene og forsvarer skal komme med sine prosedyrer senere i dag.

Artikkeltags