Fant mengder med voldsrelaterte bilder og videoer på tiltaltes PC på gutterommet

På drapstiltaltes PC ble det funnet en større mengde bilder, dokumenter og videoer som viser vold og hendelser relatert til vold. Flere av dem viser skoleskyting og vold mot kvinner.