- Kom med konsesjonssøknaden

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kom med svært positive signaler til en kraftutbygging i Veikledalen i Kvam i dag. Her sammen med Per Oluf Solbraa fra Gudbrandsdal Energi og ordfører i Nord-Fron Olav Røssum under befaringen  i Kvam.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kom med svært positive signaler til en kraftutbygging i Veikledalen i Kvam i dag. Her sammen med Per Oluf Solbraa fra Gudbrandsdal Energi og ordfører i Nord-Fron Olav Røssum under befaringen i Kvam. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Olje- og energiminister Ola Borten Moe vil ha konsesjonssøknad om kraftutbygging i Veikledalen i Kvam på bordet nå. Han lover rask behandling.

DEL

Borten Moe var onsdag på befaring i flomområdene i Kvam.

Her ble han orientert om Gudbrandsdal Energi sine planer om kraftubygging i Veikledalen.

- Vi må få mer vannkraftutbygging. Jeg oppfordrer sterkt om at søknaden om en utbygging her sendes inn så fort som mulig. Det bør aktivt jobbes fram en konsesjonssøknad. Jeg vil ha søknader på gode prosjekter og er glad for dette initiativet, Jeg lover kort saksbehandling, sier Borten Moe.

Kombinere flomsikring og kraftutbygging

Han understreker sterkt at han ønsker prosjekter som kombinerer flomdemping og kraftutbygging.

- Flomdemping vil være viktige hensyn. En flomsikring vil veie tungt. Dette prosjektet faller helt åpenbart innenfor dette, sier Borten Moe om planene til Gudbrandsdal Energi.

- Positive signaler

Per Oluf Solbraa i Gudbrandsdal Energi og ordfører i Nord-Fron Olav Røssum er svært fornøyd med de positive signalene.

- Dette er veldig bra og i tråd med de tankene vi har, sier Solbraa.

- Olje - og energiministeren er positiv til å vurdere prosjektet. Det er svært bra at han i utgangspunktet støtter prosjektet, som vil bety en sikring mot flommen og som samtidig vil skape varige verdier, sier Røssum.

FAKTA

Gudbrandsdal Energi har laget en forstudie i forbindelse med planene om kraftutbygging med tilhørende flomsikring i Veikledalen.

- Kraftverket skal produsere 30 millioner kilowattimer (30 GWh). Det tilsvarer energibehovet til om lag 1.500 boliger.

- Kvam kraftverk omtales som et «stort småkraftverk». Tilsvarende gir den planlagte kraftutbyggingen i Lågen ved Kåja 135 GWh.

- Kraftutbyggingen i Veikledalen er beregnet til 100 millioner kroner. Flomdempingstiltakene vil koste ytterligere 200 millioner.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken