Fylkesmann Sigurd Tremoen presenterer nå sitt utkast til ny kommunestruktur i Oppland.

Fylkesmannens forslag (ekstern lenke) innebærer en reduksjon fra 12 til fire eller fem kommuner i regionen som omfatter Lilllehammer og Gudbrandsdalen.

Det nye kartet

Dette skriver Fylkesmannen i sitt dokument:

"Lillehammer, Øyer og Gausdal bør gå sammen i en kommune, og det bør vurderes om også nordre del av Ringsaker kommune i Hedmark bør bli med, mener Fylkesmannen – som er kritisk til at de tre kommunene stoppet reformprosessen halvannet år før fristen.

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron bør primært bli en kommune, selv om Fylkesmannen også antyder en mulig deling av midtdalen ved at Sør-Fron og Ringebu går sørover og Nord-Fron slås sammen med Sel og Vågå.

Lesja + Dovre, Sel + Vågå og Lom + Skjåk – det er vurderingen for Nord-Gudbrandsdal. De tre kommunene vil ha få innbyggere, men avstander og topografi er argumenter for ikke å foreslå en kommune av alle seks."

Samtidig skriver Fylkesmannen at et alternativ der Sel, Vågå, Skjåk og Lom går sammen i en ny kommune, bør utredes nærmere.

Les også kommentaren: Sjanseløse kommuner

Fylkesmannen erkjenner samtidig at med Stortingets vedtak om at sammenslåinger skal baseres på reell frivillighet i kommunen, er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket nå. I utkastet til forslag om ny kommunestruktur, som nå skal drøftes med kommunene, skriver Fylkesmannen både hvilke kommuner som «kan klare seg alene, men vil stå sterke i et samfunnsperspektiv» og hvilke som konkret tilrås at blir slått sammen.

 

8-10 kommuner best

8-10 opplandskommuner ville vært best , skiver Fylksmannen i utkastet.

"8-10 kommuner i Oppland ville gitt en hensiktsmessig struktur for framtida, men pr. nå er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket".

Oppsummert mener Fylkesmannen at en hensiktsmessig kommunestruktur for framtida er:

Jevnaker – sammen med Ringerike og Hole (som nå er i Buskerud)

Gran og Lunner

Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten

Søndre Land og Nordre Land

Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang

Lillehammer, Gausdal, Øyer

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

Sel og Vågå

Lom og Skjåk

Dovre og Lesja

Det bør bli én Valdreskommune

 

Drøftinger

Fylkesmannen skal  for øvrig drøfte utkastet med samtlige 26 kommuner i Oppland de neste par ukene , før han konkluderer og sender sitt forslag til Kommunaldepartementet innen 1. oktober.

Regjeringen har gitt landets fylkesmenn i oppdrag i foreslå en framtidig kommunestruktur, som et ledd i Kommunereformen.

Les kommentaren fra GDs politiske redaktør: Tremoen må ta grep

Tremoen har allerede signalisert at det vil bli endringer i kommunekartet. Samtidig viser folkeavstemninger at  de ikke ønsker endringer.

Majoriteten av kommunene i Oppland stemte nei ved avstemningene tidligere i år, kun i Nord-Aurdal, Sør-Fron og Dovre ble det flertall for å søke om sammenslåing med nabokommuner. I resten av kommunene var flertallet mot nye kommune-sammensetninger.

69 av landets kommuner er klare for sammenslåing og vil ende opp som 29. Av landets 428 kommuner, har 127 gjort vedtak der de går inn for sammenslåing. For mange av disse er situasjonen at de ikke har noen å slå seg sammen med, fordi naboene har sagt nei.