- Søre Ål skole er heldig som har slike elever og foreldre.

Det sa senterleder Torill Ensby da Montebello-senteret i Mesnali fikk overrakt en sjekk på 20.000 kroner under morgensamlingen mandag.

Under skolens tradisjonelle vintermarked i februar klarte elevene å tjene til sammen 40.000 kroner i løpet av en og en halv time! Halvparten av inntektene fra vintermarkedet går til en god sak, og i år var det altså Montebello-senteret som ble valgt ut.

Montebello-senteret er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende, og ligger i Mesnali.

Demokrati

- Vi arrangerer vintermarkedet annenhvert år, hvor vi selger forskjellige ting vi har laget. Hver klasse foreslår formål som de vil at vi skal gi penger til, og så stemmer alle sammen over alternativene, forteller elevrådsleder Ragne Storesund Tremoen.

I år var det noen femteklassinger som foreslo Montebello-senteret, og det ble et overveldende flertall for å gi pengene til dem, skyter sosiallærer og «markedsgeneral» Vegard Eggen inn.

- 40.000 kroner på en og en halv time, det er imponerende hvor mye penger dere har samlet inn.

- Vi har jo arbeidet en del med markedet på forhånd også da, sier nestleder i elevrådet Sigrid Stakston.

Av varene som ble solgt på vintermarkedet var kokebøker, tennbriketter, bilder, håndarbeid og klemmer.

- I tillegg ble det laget mye forskjellig mat, og så ble det servert middag på skolen. Det var det mange som benyttet seg av den dagen, sier Eggen, som berømmer foreldrene på Søre Ål.

- Uten den enestående innsatsen deres hadde vi ikke hatt mulighet til å få arrangert et så bra vintermarked.

Takknemlige

- Vi er veldig glad for gaven. Montebello-stiftelsen har en avtale med Radiumhospitalet, og driften finansieres over statsbudsjettet, men årsaken til at vi kan opprettholde den standarden som vi gjør, er gaver. Det er tross alt 300 mål tomt og 7.000 kvadratmeter bygningsmasse å vedlikeholde, sier Torill Ensby.

- Så det er slike gode givere som disse elevene vi kan takke for det gode tilbudet vi har, både for kreftpasienter og deres familier. Alle har et forhold til kreft, enten gjennom egen sykdom, familie eller venner. Vi er takknemlige for at Søre Ål skole har valgt oss som mottaker i år.