Gå til sidens hovedinnhold

Krever rovvilt-avklaring

Artikkelen er over 8 år gammel

Så snart de er blå er på plass i Miljøverndepartementet, skal rovviltpolitikken på plass. Dette er et krav rovviltnemndene i hele landet går sammen om, etter initiativ fra Oppland.

– Det handler om å få avklaringer før neste beitesesong, sier leder Ivar Odnes i rovviltnemnda i Oppland. Nemnda har tatt initiativ overfor de sju andre nemndene i landet for å få et møte så snart den nye politiske ledelsen er på plass i Miljøverndepartementet.

– Vi hadde nylig et møte på Gardermoen med nemndslederne i Norge. Her var det stor enighet om å gå sammen og be om klare politiske føringer fra den politiske ledelsen for hvordan rovviltforliket skal praktiseres, sier Odnes.

Beiteområder

En viktig sak å få avklart, er muligheten til å ta ut rovvilt i beiteområdene før de gjør skade.

– Ulveproblematikken er blitt et fast innslag i Oppland i april/mai med ungulver som trekker inn fra Sverige. Dette er en situasjon beitenæringen ikke kan leve med framover, understreker Odnes. Rovviltnemnda er opptatt av å ha tillit og myndighet hele året til å ta ut rovvilt innenfor de gjeldende kvotene.

– Setter du nå din lit til de blå-blå for å få en rovdyrforvaltning til å leve med i Oppland?

– Begge partiene som skal i regjering har sagt klart fra i valgkampen at det skal gjøres endringer. Jeg håper at det er noe de står ved.

– Må det tverrpolitiske rovviltforliket skjerpes?

– Jeg mener det er godt nok. Det vi ikke er tilfreds med, er praktiseringen fra direktorat og departement. Nemndene må ha arbeidsrom og myndighet til å bruke det handlingsrommet rovviltforliket gir. I år har vi brukt 1,7 millioner på å prøve å ta ut dyr som gjør skade i beiteflokkene, mot 1,2 millioner i 2012. Det viser at vi ikke lykkes godt nok med rovviltforvaltningen i dag.

Største tap noen gang

Selv om de endelige tallene er ennå ikke klare, er det på det rene at Oppland er fylket hvor det er dokumentert flest rovdyrtap i år.

Spesielt for ulv, bjørn og kongeørn er det betydelig oppgang. Ulvens herjinger har forårsaket aller flest tap. Her er tallet 171, mot 89 i fjor. Taller på bjørneskader er nesten tredoblet siden i fjor: 114 mot 41. Kommuner som Øyer har store tap grunnet alle de fire store rovdyrene.

Kommentarer til denne saken