Dømt til fengsel for å ha kjørt gjennom Lillehammer i fylla

En mann fyllekjørte fra Storgata til Gausdal landhandleri i Lillehammer.

En mann fyllekjørte fra Storgata til Gausdal landhandleri i Lillehammer. Foto:

DEL

En mann i midten av 30-åra er av Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til fengsel i 21 dager, til å betale en bot på 37.000 kroner og til tap av føreretten i Norge i to år for å ha kjørt en lengre strekning i Lillehammer sentrum i påvirket tilstand.

Tingretten skriver i dommen mot mannen at han har kjørt fra Storgata i sentrum til Gausdal landhandleri i Gausdalsvegen nord i byen. Dette gjorde han med over 1,2 i promille.

«I skjerpende retning vises til at påvirkningsgraden var meget høy, og at siktede kjørte over en relativt lang strekning på en vei som vanligvis er tett trafikkert. Retten finner at siktede utsatte både seg selv og andre medtrafikanter for betydelig fare, selv om trafikktettheten riktignok forventes å være lavere nattestid. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn gjør seg gjeldende», skriver retten i dommen.

Grunnen til at mannen har tapt førerretten i Norge, er at han er litauisk statsborger og derfor har litauisk førerkort. Kun myndigheten i landet hvor førerkortet hører hjemme har rett til å dømme noen til tap av førerrett generelt sett. Derfor ble han i Sør-Gudbrandsdal tingrett fratatt muligheten til å føre motorvogn i Norge.

Artikkeltags