Det melder domstolen torsdag.

Massedrapsmannen gikk til sak mot staten fordi han mener at soningsforholdene bryter med menneskerettighetene. Han tapte på alle punkter i Borgarting lagmannsretts dom i mars i fjor, og anken ble senere avvist av Høyesterett.

Breivik, som har byttet navn til Fjotolf Hansen, tok da saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg i juni i fjor.

Dårlig begrunnet

Tre dommere i menneskerettighetsdomstolen har vurdert Breiviks klagesak. De fastslår at saken ikke kan godtas. Avgjørelsen er endelig.

– I dagens avgjørelse har domstolen i Strasbourg funnet at undersøkelsene av saken ikke har avdekket brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og avvist klagen som ikke godkjent fordi den er åpenbart dårlig begrunnet, heter det i en pressemelding fra Menneskerettighetsdomstolen.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten sier Staten er fornøyd med bekreftelsen om at Norge ikke krenker Breiviks menneskerettigheter.

– Staten er fornøyd med resultatet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har kommet fram til. Norge har fått endelig bekreftet at menneskerettighetene til Anders Behring Breivik ikke er krenket gjennom de soningsforholdene han er underlagt, sier Emberland til NTB.

Høy risiko

Breivik er dømt til 21 års forvaring for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011 der 77 mennesker ble drept.

Menneskerettighetsdomstolen har tatt for seg Breiviks klage under artikkel 3 (umenneskelig og nedverdigende behandling) og artikkel 8 (retten til privatliv) – alt knyttet til soningsforholdene.

Ingen andre soningsfanger er underlagt strengere sikkerhetsregime enn Anders Behring Breivik. I lagmannsrettens dom vises det blant annet til en løpende høy risiko for vold både fra og mot Breivik. Det heter også at sterke samfunnshensyn taler for å hindre Breivik i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet.