LILLEHAMMER: Manglende evne til å betale lønn til den eneste fast ansatte medarbeideren førte til at selskapet måtte kaste inn håndkleet og begjære oppbud. Det er snakk om noen måneder. Styreleder Christian P.T. Walter sier at beløpet er på ca. 160.000 kroner.

Under tvil

Nord-Gudbrandsdal tingrett gikk under tvil med på å åpne konkurs. Aktiva blir nemlig oppgitt til 700.000 kroner, mens gjelda er på 340.000 kroner. Styreleder har imidlertid opplyst retten om at det er kommet «krav mot selskapet» (det vil si lønnskravet) som bare kan innfris ved raskt salg av verdier. Salg av eiendeler vil gi langt mindre utbytte enn oppgitt verdi, mener styret.

– Jobbet hardt

– Vi er en gjeng som har jobbet hardt i fire år. Vi rendyrket den gode, gamle Krogenæs møbelserien ved å gå tilbake til kvistfrie kvaliteter. Vi tok fram et nytt møbeldesign med hjelp av en av Norges fremste møbel designere, og klarte å holde det gående med positive resultater, også i 2013. Men fra november i fjor og fram til nå har markedet tørket fullstendig, sier styreleder Christian P.T. Walter til GD.

Han selv, broren Johan C.M. Walter og Ingebrigt Breistøl investerte i nystartet selskap i 2010, og var i gang fra januar 2011. De tre har hatt snaut en fjerdedel av aksjene hver. Med i aksjeselskapet var også Kjell Sletten, Thor Vegard Bjørkheim, Trygve Groven Vaal og Per Lien.

– Gløder for Skåbu

– Vi er mennesker som gløder for Skåbu, sier Christian P.T. Walter.

De startet i eget hus etter at noen av dem, inkludert styrelederen, kjøpte det gamle Krogenæs-bygget i Skåbu. Det skjedde etter at boet var gjort opp etter konkursen med de forrige driverne av møbelprodusenten.

– Vi kjøpte for å stille lokaler til disposisjon slik at det skulle være mulig å fortsette med møbelproduksjon og ha arbeidsplasser i Skåbu, sier Walter.

I tillegg kjøpte ti skåbygginger driftsmidlene etter den forrige konkursen. To av de ti var fortsatt med på eiersiden da bedriften ble slått konkurs onsdag.

Største kreditor

Styreleder Walter opplyser at han er den største kreditoren etter å ha gitt selskapet økonomisk støtte i form av lån. Han har også bidratt, sammen med de andre huseierne, ved at møbelfabrikken har sluppet å betale husleie. Walter sier at bedriften ved dette er sponset med mellom 1,5 og 2,0 millioner kroner i løpet av de fire årene.

I tillegg til den fast ansatte, har bedriften leid inn hjelp ved behov. 3 - 5 personer har vært engasjert. Walter mener at antall årsvek har vært ca. to.Bostyrer er advokat Knut Ola Linløkken i Vågå.

Tradisjonsrik bedrift

Krogenæs Møbler ble første gang startet i Skåbu i 1964. Grunnleggeren var Ragnvald Krogenæs, som ifølge en nettside om bedriften ville produsere norske tradisjonsmøbler i fjellbygda. Møblene ble godt mottatt, og bederiften gikk godt i mange år. En periode ble det også produsert Krogenæs-møbler på Vinstra.