Peer Gynt AS melder i en pressemelding Iren Reppen slutter som kunstnerisk leder..

- Iren har i snart fem år bidratt stort til å snu utviklingen i Peer Gynt og Peer Gynt-stemnet hadde i 2017 rekordbesøk. Hun har ledet det kunstneriske innholdet med stø hånd og har en stor del av æren for å ha presentert to høykvalitetsproduksjoner på Gålå. Hennes evne til å se både detaljer og det store bildet har fremmet Peer Gynt-stemnet lokalt og nasjonalt, skriver administrerende direktør Marit Lien

-  Jeg har fått bruke mine evner og kunnskap, og hatt glederike år sammen med de frivillige og ansatte i Peer Gynt AS. Jeg er blitt veldig glad i alle sammen, sier Iren. Nå ønsker jeg å fokusere på min karriere som skuespiller.

Marit Lien, administrerende direktør, jobbet hardt for å få nettopp Iren som kunstnerisk leder i Peer Gynt. Hun priser et godt samarbeid og roser Iren for hennes teft, hennes varme og de valg hun har gjort for å heve Peer Gynt-stemnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

- Iren og jeg har hatt stor respekt for hverandres fagfelt og jobbet tett og godt sammen i snart fem år, sier Marit Lien. Jeg kommer til å savne Iren, slik alle i Peer Gynt-familien vil gjøre. 

Iren Reppen vil ha ansvaret for alt det kunstneriske innholdet for Peer Gynt-stemnet 2018. Lien vil i løpet av kort tid starte søk etter ny kunstnerisk leder til Peer Gynt as.