Nabo reagerer på tørre kvister langs jernbanesporet: - Det er brannfarlig

Langs jernbanesporet på Vinstra ligger det større mengder kvist etter hogst. Kari Bygjordet Andersen er nabo til jernbanesporet og mener det må ryddes opp. Bane Nor mener de har gjort det som trengs.