Støyen fra gamle E6 i Kvam forstyrrer gravferder - Statens vegvesen vil ikke gjøre noe

På gamle E6 gjennom Kvam sentrum ble det lagt rumlefelt med brustein som åpnet i fjor høst. Støyen fra det er så forstyrrende at de påvirker gravferdene ved Kvam kirke.