Undersøkelsen ble gjort på vegne av arbeidslivs-prisen Helt Sjef, og viser at 29 prosent av norske kvinner ønsker lederansvar i løpet av karrieren, mens 70 prosent av befolkningen sier de er komfortable med å ha en kvinnelig leder.

– Må ta livet av mytene

Christl Kvam, regiondirektør i NHO innlandet, mener at myter om lederrollen må ta mye av skylden for at så få kvinner ønsker å ta lederverv.

– Det man hører om at man må arbeide over 70 timer i uka og ofre familielivet, er ikke sant, sier Kvam. Hun har selv hatt flere lederroller, og har erfart at det noen ganger er lettere å være leder enn å være medarbeider. Kvam oppfordrer kvinnelige ledere til å være tydelige eksempler for de yngre, og vise at det faktisk går an å kombinere familie og jobb.

Kvinner må bli tøffere

– Jeg tror mange kvinner gruer seg mer enn menn for lederverv. Likevel tenker vi oss ikke om to ganger før vi blir ledere i familien – den kanskje mest kompliserte organisasjonen vi har.

Hun mener noe av ansvaret ligger på kvinnene selv.

– De må bli tøffere og våge mer. Ikke spille safe, men satse på mulighetene de får.

Kvam har selv barn, men tok ut bare seks måneder barselperm.

– Det viktigste er å være villig til fullt og helt å overlate ansvaret til ektemannen hjemme. Dersom man klarer det, er det fullt mulig å kombinere karriere og familie.

Kvam sier det er svært viktig for nærings- og arbeidslivet å ta i bruk kvinners egenskaper og erfaringer.

– Man må tenke nytt. Det er bra å ha mangfold i organisasjonen. Norge er det landet i Europa med den største andelen kvinnelige yrkesaktive. Halvparten av de sysselsatte er kvinner. Derfor er det positivt med kvinnelige ledere.

Hun opplyser at 60 prosent av dem som tar høyere utdanning på universiteter i Norge i dag, er kvinner.

– Det er disse som er framtidens arbeidskraft i næringslivet. Organisasjonene må være villige til å fornye lederfilosofien for å bli mer attraktive for de nye lederne.

Elin Dalum Randen har høyskoleutdanning i organisasjon og ledelse. Hun arbeider som skift-leder ved ett av Lillehammers serveringssteder, og sier hun tror ikke kvinner bevisst diskrimineres når de søker lederstillinger. derimot at menn noen ganger ubevisst favoriseres, og tror dette henger sammen med det gamle kjønnsrollemønsteret og omgivelsenes forventninger til både kvinner og menn.

– En kvinnelig leder som gir ordre på samme måte som en bestemt, mannlig leder gjør blir kanskje oppfattet som «bitchy», mens det ofte forventes at menn er tøffe og svært tydelige. Det forventes ofte en annen væremåte av kvinner enn av menn, og omvendt. Menn er ofte oppfattet «naturlige ledere» fra gammelt av, mens kvinnen var den omsorgsfulle og milde.

Feil forventninger

– Kan kvinner gjøre noe for å rette opp skjevhetene?

– Ikke lett å svare på. Personlig tror jeg at det å skulle «viske» ut det kjønnsrollemønsteret som jeg faktisk tror eksisterer den dag i dag, vil ta noen år til med jobbing.

– NHO Innlandet har kvinnelig sjef. NHO nasjonalt har kvinnelig sjef. Flere hoteller i Lillehammer og regionen har kvinner som direktør. Sier ikke det at det egentlig står ganske bra til?

– Det gjør det absolutt. Men er det representativt for resten av landet? Er dessverre ikke oppdatert på hvor mange prosent av landets toppledere som er kvinner.

– Er det forventning om at kvinner må ofre seg for familien?

– Ja, jeg tror det eksisterer en forventning om at kvinner fortsatt må «ofre» seg for familien, selv om utviklingen har kommet svært langt. Tror likevel at mye handler om personlige verdier i tillegg til personlighetstyper, og ikke bare ene og alene om kjønn. Det forventes kanskje også at en toppleder må arbeide døgnet rundt? Tror mange tenker at topplederstillinger er lik null tid til overs til familie og venner.

Vanskelig å kombinere

– Hvorfor tror du bare 29 prosent av kvinnene i Norstat-undersøkelsen svarte at de ønsker lederansvar?

– Kanskje fordi så mange kvinner synes lederansvar er vanskelig å kombinere med familieliv. Mange tror at en må jobbe døgnet rundt i en slik type stilling, og at det går sterkt utover familielivet og barna. På den annen side lover det godt at sju av ti nordmenn synes det er helt fint med kvinnelig leder, sier Elin Dalum Randen.

Les kommentaren fra stortingsrepresentant og GD-hospitant, Heidi Nordby Lunde:

Kvinne, mann deg opp!