- Jeg har ikke hørt om dette før og det høres veldig spektakulært ut, sier leder for Norske Naturfotografer, Kai Jensen til GD.

Han er leder for foreningen som består av norske naturfotografer. Det var mandag GD omtalte den unike videoen til Lillehammerfotograf Kjetil Rolseth. Under storørretseminaret som ble arrangert på Lillehammer forrige uke viste han fram for aller første gang den unike videoen som viser gytefisk som står i Gudbrandsdalslågen. Videoen er tatt med drone som flyr over elven i en spesiell vinkel med polariseringsfilter. Videoen viser også når en skarv forsyner seg av en ørret i Lågen.

- Vannet gir en god del refleks og det krever en god del kunnskap og teknikk for å bryte denne. At det er tatt slike bilder med en drone er helt nytt for meg. Jeg gleder meg til å se videoen, sier Jensen.

- Blir mindre kostnadskrevende

Også naturfotograf Audun Rikardsen fra Tromsø mener dronevideoen til Rolseth er banebrytende. Rikardsen er en av landets fremste naturfotografer og vant i 2015 en av de aller største fotokonkurransene i verden for sine bilder med tilknytning fra vannflaten.

- Jeg har hørt om slike bilder før, men de er tatt fra mikrofly eller helikoptre. At slike bilder er tatt fra en drone har jeg ikke hørt om før, og også jeg gleder meg til å se bildene, sier Rikardsen til GD.

Videoene han er kjent med bruker samme teknikk som Rolseth.

- Det er om å gjøre å få riktig vinkel og bruke polariseringsfilter. Da går det an å se både fisken og gytegroper ganske bra. Dersom han har fått det til med en drone vil det føre til en mye mindre kostnader med å kartlegge fisk og gytegroper, sier Rikardsen.

Bildene blir brukt til forskning

En av forskerne som er svært imponert over videoen til Rolseth er biolog Morten Kraabøl i Multiconsult. Han har jobbet som forsker siden 1990 og har allerede tatt i bruk den nye teknologien fra Lillehammerfotografen.

- Den spesialdesginede dronen fra Rolseth er tilpasset for å filme i vassdrag med dype kulper og dårlig sikt. Etter det første året vi tok den i bruk ser vi at det er mange flere gytemodne hunderørreter som overvintrer på den regulerte elvestrekningen nedenfor Hunderfossen enn vi trodde. Vi får mer informasjon om både skarven og ørreten som vi kan bruke i forskningen, sier Kraabøl.

Hovedpersonen selv, Kjetil Rolseth, har fått massiv respons etter at videoen ble kjent.

- Det har vært overveldende og jeg har fått flere oppdrag. Lørdag var jeg blant annet i Ringebu for å filme fisken der. De jeg har pratet med har aldri sett slike bilder, sier Rolseth.