Tar nye grep for å hjelpe tørkerammede bønder

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handlet om situasjonen med tørke og avlingssvikt.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handlet om situasjonen med tørke og avlingssvikt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Landbruksdepartementet innfører i samarbeid med bondeorganisasjonene ytterligere ti tiltak for å avhjelpe bønder som er rammet av tørkekrisen.

DEL

OSLO: Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte tiltakene etter et krisemøte med Bondelaget og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ettermiddag.

Mens mange nyter Syden-temperaturene som har vært i Sør-Norge i sommer, gjør den verste tørken siden 1947 at bøndenes fôravlinger er langt under det normale.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sommer. Denne tørkesituasjonen har vært utfordrende for mange bønder, og spesielt for husdyrprodusentene, sa Dale.

Les også: Verste tørken siden 1947, sier ekspertene: – Jeg husker den sommeren godt, sier Kristian (93)

Verste tørken siden 1947, sier ekspertene: – Jeg husker den sommeren godt, sier Kristian (93)

Tiltak for kriserammede bønder

Regjeringen innfører ytterligere elleve tiltak for å avhjelpe bønder som er rammet av ekstremtørken i Sør-Norge. Tiltakene ble kjent etter et møte mellom landbruksminister Jon Georg Dale, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag.

* Forskuddsutbetalingen for avlingsskade økes fra 50 til 70 prosent.

* Man vil prioritere rask behandling av søknader om avlingsskadeerstatning.

* Bønder vil få dispensasjon fra kravet om fôropptak på beite. Dette vil gjøre det mulig med tilleggsfôring på beite samtidig som bonden kan motta beitetilskudd.

* Departementet planlegger å opprette nye, midlertidige, kontrollsteder av innføring av fôr. I dag er det kun Oslo og Borg havn som kan kontrollere fôret, og dermed må skipene med importfôr ofte seile omveier.

* Mattilsynet vil prioritere tilsyn av innførsel av fôr og omsetningen av dette. Kravene for import av høy og halm fra land utenfor EØS vil også bli vurdert.

* Økt bruk av halm til fôr.

* Mattilsynet vil behandle en søknad om å bruke matkorn som såkorn i 2019-sesongen.

* Det vil bli gitt dispensasjon for å beholde tilskudd til økologisk grønngjødslingsareal selv om arealet blir brukt til fôr eller beite.

* Det vil bli gitt dispensasjon til å høste areal med fangvekster og samtidig opprettholde tilskudd til fangvekster over Regionalt Miljøprogram.

* Departementet vil be Omsetningsrådet om å vurdere behovet for at Felleskjøpet (markedsregulator) bygger opp større såkornlager.

* Departementet vil sammen med jordbruksorganisasjonene gå gjennom hvordan avlingsskadeordningen dekker framtidige behov.

Gir flere dispensasjoner

Myndighetene har allerede innført flere tiltak, men ser seg nå nødt til å ta ytterligere grep.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa Dale.

Han lanserte ti punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene.

Les også: Tørken fører til masseslakt av kyr 

Blant annet vil man framover gi dispensasjon på kravet om fôropptak på beite, og forskuddsutbetalingene på avlingsskadeerstatning blir økt til 70 prosent av summen. Det opprettes samtidig flere kontrollstasjoner, slik at importert fôr kan losses av på flere havner.

I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for at bøndene får bruke matkorn som såkorn det kommende året, noe Felleskjøpet har foreslått. Det gis også dispensasjon slik at økobønder kan bruke sine områder til fôr og beite, og fortsatt få tilskudd.

– Kommet langt

Tørken har blant annet gjort at mange bønder har måttet kjøpe fôr fra utlandet for å ha nok mat til dyrene sine. Samtidig melder slakteriene om stor pågang fra bønder som ser seg nødt til å slakte dyr på grunn av fôrmangelen.

Leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag hadde følgende kommentar etter møtet, som varte en god halvtime lenger en planlagt:

– Vi har presentert konkrete tiltak, og vi har kommet langt for å komme til enighet om regelverksendringer som gir handlingsrom for bonden. Det er viktig at vi har maksimalt fokus på tiltakene vi kan gjøre noe med, sa han.

Landbruksministeren understreket etter møtet at de vil jobbe videre med flere andre forslag som krever lengre behandlingstid.

– Det er flere andre spørsmål av økonomisk karakter. Der vil vi gjøre et faglig arbeid de kommende ukene og danne grunnlag for senere politiske drøftinger. Vi avklarer ikke dette i dag, men fortsetter med konstruktiv dialog med landbruksorganisasjonene, sa Dale.

Les også: Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen

– Vanskelig psykisk

Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) sier at hun opplever at myndighetene bryr seg, og gjør tiltak slik at bonden kommer bedre ut av denne situasjonen.

– Vi er i en krisesituasjon som vil gi langtidseffekter. Det gjenstår en del. Vi understreker at den økonomiske situasjonen som bonden står i, er vanskelig psykisk. Det haster å få dette gjennomført, sier hun.

Meteorologene kan foreløpig ikke love noen umiddelbar bedring i været for de tørkerammede bøndene.

– Østafjells blir det nok tørt til og med fredag med temperaturer på rundt 30 grader. I helgen kan det komme en del kraftige byger med torden, hvor hver byge kan ha med seg 5–10 millimeter nedbør, men det vil være store lokale forskjeller, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til NTB.

– På Vestlandet og i Trøndelag ser det likevel ut til at det i begynnelsen av uka vil komme noe nedbør. Det vil nok likevel bare komme mellom 10 og 15 millimeter, så det vil trolig fremdeles være ganske tørt.

Artikkeltags