Tirsdag vil tusenvis av bønder sammen med flere av Norges fremste kokker gå i tog i Oslo for norsk matproduksjon.

Fra Lesjaskog til Oslo

Fra Oppland reiser bønder og andre i sju busser. De første starter fra Lesjaskog og Skjåk tidlig om morgenen.

– Rundt 300 er ventet fra vårt fylke. Alle lag vil være representert, sier organisasjonssjef Ola Råbøl i Oppland Bondelag.

For fylkesleder Svenn Arne Lie i Oppland Bonde- og småbrukerlag blir det første turen med buss til Oslo.

– Vi går inn i en tid der jordbrukspolitikk kommer til å være mye høyere på agendaen. Det betyr mye å få fram at matproduksjon ikke dreier seg om bønder, men om et samfunnsoppdrag. Derfor er det utrolig viktig med markeringer som synliggjør ansvaret som ligger i Stortinget for å føre en politikk i tråd med målene politikerne selv har fastlagt.

– Er aksjonsformen i ferd med å bli utdatert?

– Om den blir vellykket eller ikke, avgjøres i stor grad av hvor stor forståelse det er for innholdet. Utenfor Stortinget er en fin plass å få fram et budskap, mener Lie.

- Kan ikke spise oss mett uten bøndene

Opptoget går fra Landbrukets hus på Grønland til Stortinget. Bakgrunnen for toget er forrige ukes brudd i jordbruksforhandlingene mellom staten og bøndene. Flere av Norges fremste kokker vil delta i toget, opplyser Norges Bondelag.

– Jeg kan ikke drive restaurant uten bøndene. Og du kan ikke spise deg mett uten dem, sier kjøkkensjef Jørn Lie på Gamle Raadhus i Oslo.

– Jeg mener alle som setter pris på trygg, god og kortreist mat, bør bruke matpausen sin på tirsdag til å vise at de støtter dem, sier kjøkkensjef Christer Rødseth på Vaaghals restaurant.

Statens første tilbud i jordbruksoppgjøret hadde en ramme på 410 millioner kroner. Det siste tilbudet før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Fredag forrige uke gjennomførte om lag 1.000 bønder en varslet blokade ved grossistlagrene til Norgesgruppen, Coop og Rema på 25 steder over store deler av landet. Aksjonen varte i tre timer, og målet var å få fram budskapet om at norskprodusert mat i butikkene ikke er noen selvfølge.

Les også

Er bønder grådige?

Les også

Et politisk spill