Bøndene krever krisehjelp etter tørken

Oslo  20180723.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.) under møtet med Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag (i midten) og Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handler om situasjonen med tørke og avlingssvikt.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Oslo 20180723. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.) under møtet med Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag (i midten) og Ann Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mandag. Møtet handler om situasjonen med tørke og avlingssvikt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mandag møttes bondeorganisasjonene og Landbruks- og matdepartementet for å starte forhandlinger.

DEL

– Etter den ekstraordinære tørkesommeren som har rammet deler av landet, er det helt avgjørende at vi setter i gang forhandlinger om innholdet i en krisepakke, slik at vi får friske midler raskt på plass, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Sammen med delegasjoner fra Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte han departementets forhandlingsutvalg, med departementsråd Leif Forsell i spissen. Bøndenes delegasjoner la på bordet flere krav for å hjelpe både korn- og husdyrbønder så vel som grønnsaks- og fruktprodusenter. De frykter konkurs og varig skade på norsk matproduksjon om de ikke får en krisepakke som monner.

Regjeringens forhandlingsleder Leif Forsell vil ikke kommentere kravene.

– Vi kommer tilbake med vår respons så snart som mulig, sier han til NTB og opplyser at det foreløpig ikke er avtalt noe nytt forhandlingsmøte.

Han er enig med organisasjonene i at det er viktig å få en rask avklaring, og også at bøndene får de ekstra utbetalingene så snart som mulig.

Mer erstatning

Først og fremst ønsker organisasjonene å forsterke og utvide ordningen med avlingsskadeerstatning slik at bøndene får dekket en større del av tapet. I dag må bøndene ta 30 prosent av tapet selv.

Tørken har påført bøndene tap på anslagsvis 5–6 milliarder kroner. Med dagens ordning vil bøndene få til sammen 1,1 milliarder kroner i erstatning, ifølge prognosene.

Bondeorganisasjonene ønsker også et tilskudd for å dekke ekstra kostnader for å frakte halm og gress. De har ikke summert opp hvor mye kravene deres vil koste.

– Den endelige oversikten har man når hver enkelt bonde har fylt ut søknaden om erstatning og den er ferdig behandlet, sier Bartnes.

Leder Merete Furuberg i Småbrukarlaget advarer om at kravene de har lagt på bordet, kanskje ikke er tilstrekkelige.

– På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å overskue alle konsekvenser av tørkekrisen. Det kan derfor bli nødvendig med tiltak ut over de ovennevnte tiltakene, sier hun.

Viktig med raskt svar

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag sier til Nationen at de håper å komme i mål med forhandlingene i løpet av august.

– Målet er at det skal være en rask prosess. Dette handler om likviditet og forutsigbarhet for bønder i krise. Det å få klarhet i situasjonen så fort som mulig er viktig for bønder, som må ta raske beslutninger, sier Skorge.

Bondeorganisasjonene sendte 9. august krav til regjeringen om at det settes i gang tilleggsforhandlinger av jordbruksavtalen der målet er å få på plass en krisepakke. Hovedavtalen – utgangspunktet for de årlige jordbruksforhandlingene, åpner opp for ekstra forhandlinger dersom det oppstår uforutsette og alvorlige hendelser.

Både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har hele veien ment at friske midler er nødvendig for å håndtere den ekstreme situasjonen.

Artikkeltags