Det er store geografiske forskjeller i norske lederlønninger, viser en fersk undersøkelse gjennomført av organisasjonen Lederne. Ledere i Oppland har en snittlønn på 421 000 kroner. Bare hedmark ligger etter etter opplandslederne med 416 000 kroner. Til sammenligning har ledere og mellomledere i Akershus 528 600 kroner i snitt.

Det kommer fram i den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer, som er utført blant 3460 ledere og mellomledere over hele landet.

Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener lønnsforskjellene i stor grad skyldes konkurranse om arbeidskraften i de større fylkene.

– I befolkningsrike fylker er det naturlig nok flere arbeidsplasser og større bedrifter. En konsekvens av dette er økt lønn fordi konkurransen om de beste hodene er hardere. I tillegg har de store selskapene større inntjening, som gir bedre lønnsevne, sier han på Ledernes nettside.