Fastlegen fastholder at det ikke var riktig å varsle barnevernet

Fastlegen fra Lillehammer, som ble rapportert til fylkesmannen fordi han ga uttrykk for sitt syn i forbindelse med en barnevernssak, mener han gjorde det eneste rette.