- Likestilling? Se deg rundt!

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

EGEN UKE: - Se dere rundt, oppfordrer student Helene Hval. Hun går i bresjen for egen likestillings- og diskrimineringsuke på HiL.

DEL

LILLEHAMMER: - Det er mer å ta tak i enn folk vil se når det gjelder likestilling og diskriminering, mener Helene Hval. Hun sitter i likestillingsutvalget ved Høgskolen i Lillehammer, og er hovedansvarlig for en hel uke hvor dette temaet står i fokus på skolen. Det blir arrangement hver dag, beregnet på både studenter og ansatte.

Mer enn kjønn

- Likestilling og diskriminering. Er ikke dette gårsdagens tema? - Noen vil nok si det. Det er viktig å få fram at problematikken gjelder langt mer enn om du er feminist eller ikke. Funksjonshemning, seksualitet, alder, kjønn og etnisitet er temaer som vil bli tatt opp og drøftet denne uka, sier Helene Hval. - Hvilke av gruppene er det viktigst å få fokus på? - Jeg klarer ikke å lage noe skille her. Det er nok å ta tak i for alle grupper. Alle sier vi er kommet så langt på likestillingsfronten i Norge. Men vi er kommet betydelig kortere i praksis enn på papiret, mener førsteårsstudenten på sosionomstudiet. Som aktuelle eksempler peker hun på diskriminering på grunn av alder i arbeidslivet, manglende rett til adopsjon for homofile, lavere kvinnelønn, vansker for funksjonshemmede å få arbeid.

Dagsaktuelt

Hval mener likestilling og diskriminering er dagsaktuelt, både for studenter og ansatte. Det vil bli gjort et arbeid for å finne ut hvordan undervisningen og de enkelte avdelingene på skolen står. Blant annet er det stor overvekt av jenter ved studiene barnevern, sosionom og vernepleier. Det motsatte er tilfelle for økonomi og TV-fag. - Hva er det viktig å gjøre? - Vitsen er å få folk til å tenke over problemstillingen. Det er viktig å få temaene fram i lyset som noe det er verdt å tenke over, mener Helene Hval, som gleder seg til ei uke med diskusjoner «i fri dressur».

Speakers corner

Det er mye som skal foregå under temauka. Hver dag har sitt hovedfokus. Midt på dagen inviteres folk til å si sitt fra Speakers corner i kantina. Her er det fritt fram! Det blir ellers orienteringer og visning av kortfilmer. Onsdag stiller Likestillings- og diskrimineringsombudet med foredrag og stand, og torsdag er SOS Rasisme på plass på skolen. Det er også utlyst en fotokonkurranse om emnet, med kåring av vinnerne på fredag.

Artikkeltags