Selve striden står om Lillehammer Ishockeyklubbs oppsigelse av trener Tor Erik Nilsen i januar 2015 var gyldig eller ei. Sør-Gudbrandsdal tingrett kom fram til at den var gyldig. Så kom anken. Torsdag startet lagmannsretten sin behandling.

GD fulgte dagen i retten direkte. Se her.

Fra Nilsen fikk sparken, og til kontrakten hans egentlig skulle løpe ut våren 2016, hadde han kontraktsfestet 50.000 kroner i månedslønn i to måneder, før utbetalingen skulle øke til 53.000 de neste 12 månedene. Det var lønn ishockeyklubben ikke kunne ta seg råd til å utbetale.

Samme sum ønsker nå Nilsen i erstatning.

– Han hadde et samlet lønnstap etter oppsigelsen på 736.000 kroner. Det er utgangspunktet for kravet vårt, sa Nilsens advokat, Ida Helene Braastad Balke, i retten torsdag.

– I tillegg til dette reiser vi krav om oppreisning for ikke-økonomisk tap fastsatt etter rettens skjønn, utdypet Braastad Balke til GD.

Tilbud i desember

Lillehammer IK har ved flere anledninger forsøkt å komme til enighet med Nilsen om nye avtaler. Tidlig 2015 ble han tilbudt å fortsette som trener i klubben med lavere lønn. Det ønsket han ikke. I desember 2015, før saken kom opp i tingretten, fikk han et annet tilbud.

I retten torsdag kom det også fram at ishockeyklubben så sent som i desember 2016 forsøkte å komme til en enighet.

– Vi mente saken fortsatt kunne løses i minnelighet og ga et tilbud om økonomisk kompensasjon på 100.000 kroner, og at partene skulle betale sine egne saksomkostninger. Det ble ikke noe mer ut av det, men vi ønsker å få det dokumentert at han har fått tilbud, sa advokat Augeli Karlsen i retten.

– Det kom et tilbud om en engangssum, som det ikke var aktuelt å godta. Hadde vi godtatt det, ville det ikke blitt noen rettssak her, sier Nilsens advokat Braastad Balke til GD.

Stor momssmell

Da Augeli Karlsen fikk ordet til sitt innledningsforedrag brukte han mye tid på spesielt to av årsakene til at L.I.K. gjennom 2014 fikk en verre økonomisk situasjon enn forespeilet. Blant annet får en endring hos Lotteri- og stiftelsestilsynet som gjorde at klubben mottok over 200.000 kroner mindre enn budsjettert i momskompensasjon.

– Det var ingen som kunne forvente at klubben skulle vite om dette allerede da budsjett ble vedtatt året før, sa Augeli Karlsen i retten.

I tillegg fikk klubben omtrent 40.000 kroner mindre inn fra grasrotmidler enn planlagt. Også her mente Augeli Karlsen at klubben hadde budsjettert nøkternt. Han leste blant annet opp fra et brev, hvor Øystein Tronrud, daglig leder i L.I.K., revisor og regnskapsfører hadde signert, til lotteritilsynet der L.I.K. søker råd etter misforståelsen.

I tillegg til dette er lønnskostnader og manglende gjennomføring av cuper nevnt som årsakene til at økonomien ble forverret utover 2014.