Ny rapport: Ikke bygg ned dyrka mark – utnytt næringsareal bedre

Rådgivningsfirmaet Vista Analyse AS fraråder Lillehammer kommune å omdisponere jordbruksarealer nord i kommunen til næringsformål. Øk heller utnyttelsesgraden av eksisterende næringsarealer, lyder konklusjonen.

Artikkeltags