Fungerende Hamar-biskop, Ole Elias Holch, mener lillehammerskolens nei til julegudstjenester, forteller om mangel på refleksjon og misforståelse av formålsparagrafen.

I Solveig Fiskes sykefravær er domprost Holch Hamars biskop på Kirkemøtet i Øyer denne uka.

Fulgt debatten

Han har fulgt debatten i Lillehammer etter at Hammartun skole gikk først ut og sa den ikke ville og kunne delta i julegudstjeneste. Holch sier biskopen og skoledirektøren i Oppland har felles forståelse i saken, og er enige om at skolegudstjenester ikke bryter med den nye formålsparagrafen for grunnskolen.

- Misforstått

- Skolen har misforstått. Formålsparagrafen presiserer at en skal ta vare på kristne og humanistiske tradisjoner. Dessuten er det ikke slik at deltakelse i julegudstjenester er en del av RLE (Religion-, livssyns- og etikkfaget). Og det er selvfølgelig fortsatt fullt mulig for de foresatte å bruke reservasjonsadgangen.

Les også: Skoleledere: Nei til julegudstjeneste

- Forkynner ikke

Ole Elias Holch synes det er feil å bruke betegnelsen «forkynnelse» på det som skjer i julegudstjenestene.

- Presten formidler tekstene; han forkynner ikke. Så hvorfor er noen så redde for dette med forkynnelse!

- Barna skal jo ikke påvirkes?

- Man blir alltid påvirket. Også det å ikke delta i julegudstjeneste er en form for påvirkning. Jeg tror dessuten det er avgjørende for å forstå bakgrunnen for tekstene og skjønne hva kirken og liturgien er, at elevene deltar i skolegudstjeneste før jul. Den kunnskapen får man ikke uten nettopp denne erfaringen. Å droppe skolegudstjenestene til jul begrunnet med livssynsnøytral skole, forteller om fravær av refleksjon i en tid og i et samfunn som sterkt utfordres av religiøse spørsmål.

Folkeopplysning

Biskopen mener julegudstjeneste også er en form for kultur- og folkeopplysning.

- Det norske samfunnet er preget av julefesten, og det er en gammel og sterk tradisjon at julefeiringen er knyttet til kirken. Derfor spør jeg meg hvor det er blitt av stoltheten over vår historie og våre tradisjoner.

- Er det bare i Lillehammer denne problemstillingen er aktuell i Hamar bispedømme?

- Nei, jeg vet at det i enkelte andre kommuner, blant annet Stange, har vært snakket om å droppe julegudstjenesten.

- Frykter du at toget gått for Lillehammers del?

- Jeg håper ikke beslutningen er endelig, men er redd julegudstjenesten faller ut i år. Skulle imidlertid skolen komme til at den har tatt feil, stiller selvfølgelig kirken opp, sier Ole Elias Holch.