LILLEHAMMER: GD vet at flere har reagert negativt på den aktuelle e-posten som Norbana barnehage sendte til foreldre i forrige uke.

Barnehagen, som har flere barn fra muslimske familier, vurderte å benytte seg av muligheten til å innføre norskprodusert halalkjøtt. Det vil si kjøtt som er slaktet og produsert på vanlig måte, men som har blitt velsignet av en imam.

– Det var ikke slik ment at vi skulle reise til Sverige å handle inn halalkjøtt. Dette dreier seg om vanlig kjøtt du får på butikken, men som er merket at det har blitt velsignet, sier bestyrer Gerd Norstrøm i barnehagen til GD.

– Opplevde motforestillinger

Forslaget ble sendt til foreldrene i begynnelsen av forrige uke. Torsdag trakk barnehagen ideen tilbake.

– Jeg diskuterte saken med lederen i samarbeidsutvalget. Vi ser i ettertid at det kanskje ikke var helt gjennomtenkt, og at det kanskje kunne vekke motforestillinger blant noen, sier Norstrøm.

Bestyreren forklarer at det er foreldrene som betaler for kosten i barnehagene. Ansatte i barnehagen kjøper inn og tilbereder.

Halal betyr «tillatt», og når begrepet brukes om dyr tenker man først og fremst på slaktemetoder. Tradisjonelt krever halalgodkjent kjøtt at dyret er tillatt å spise, og at det slaktes på en spesiell måte. Noe som innebærer at dyret må være levende når det slaktes.

Ikke alle muslimer praktiserer halalreglene like strengt, og flere av dem sees på som anbefalinger.

I Norge har flere store produsenter som Nortura lenge produsert en type halalkjøtt hvor kjøttet er slaktet på godkjent norsk måte, men som er blitt velsignet. Det dreier seg bl.a. om kylling.

– I gamle dager var det ikke lov å selge halalkjøtt i Norge. Nå er det. Praktiske årsaker er grunnen til at vi vurderte dette, forteller Norstrøm.

– Tror det oppleves ubehagelig

I Norbana barnehage går det flere barn med muslimske foreldre. Bestyreren understreker at det ikke er de muslimske foreldrene i barnehagen som har vært pådrivere for forslaget.

– De har ikke ønsket dette. Om noe tror jeg de opplevde forslaget som litt ubehagelig, sier Norstrøm.