Eiendomsselskapet Lykstad og Owren risikerer dagbøter etter branntilsyn

Artikkelen er over 1 år gammel

Eierne av trehuskvartalet som blant annet huser Nikkers og motebutikken Fjøs risikerer dagmulkt hvis de ikke retter opp avvik fra brannforskriftene. Noen av avvikene ble påpekt så langt tilbake som i 2016.